Siste

En guide til spanske tall - slik lærer du deg å telle på spansk

Spanske tall, tallord og telling.


En kjapp guide for på telle på spansk. I denne guiden lærer du deg tall på spansk, og hvordan du teller på spansk. Vi skal også se på noen viktige grammatiske regler for tallord. 

Når du er på Kanariøyene eller i Spania forøvrig vil du få stor nytte av å kunne noen grunnleggende tall. Hvis du tenker over det så er tall noe av det mest nyttige du kan lære deg på et språk.

Annet fra vår Nyttig-seksjon: 

Her har vi samlet en kjapp guide over spanske tall, slik at du kan lære deg å telle på spansk, be om to, tre, eller fire biffer i kjøttdisken, eller bestille deg noe å drikke som en lokal. Una cerveza, por favor.

Telle på spansk: slik lærer du uttalen

Lurer du på hvordan du uttaler tall på spansk? Et smart triks er å bruke Google Translate. Der kan du skrive inn tallet, og trykke på det lille høytalerikonet, så leser nettsiden/appen opp tallet til deg på spansk. 

En grei huskeregel når du skal si et spansk tall er:

Hvis du vil si f.eks. 46, slår du bare sammen 40 (cuarenta) og 6 (seis) - og legger på et «y» mellom de to tallene. Dermed blir 46 «cuarenta y seis». Enkelt, ikke sant?

Unntaket er tallene 20-29 - her dropper du «y», og sier derfor bare «veinti» + det påfølgende tallet, f.eks. «veintiquatro», som betyr 24.

I lydklippet under tabellen kan du høre alle disse tallene uttalt på spansk.

Tall Tall på spansk
0 cero
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
30 treinta
31 treinta y uno
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 cien (ciento for 101, 102 osv. F.eks. Ciento dos)
200 doscientos
500 quinientos
1000 mil
5000 cinco mil

Å telle på spansk

Hør uttalen på alle disse tallene i lydklippet under: 

Tallord på spansk: grunntall og ordenstall

Spansk har i likhet med norsk egne tallord for ordenstall. 

Tallord er ord vi bruker for å beskrive tall og rekkefølge. Grunntall er de vanlige tallene vi teller med, som en, to, tre osv.

Ordenstall beskriver derimot plasseringen i en rekke, som første, annen, tredje.

Her er spanske ordenstall fra første til tiende: 

Tallord på norsk Tallord på spansk
Første Primero/a
Andre Segundo/a
Tredje Tercero/a
Fjerde Cuarto/a
Femte Quinto/a
Sjette Sexto/a
Syvende Séptimo/a
Åttende Octavo/a
Niende Noveno/a
Tiende Décimo/a

 

Lær å bruke spanske ordenstall

I lydklippet under kan du høre de spanske ordenstallene, fra første til tiende: 


Merk at ordenstall på spansk bøyer seg etter kjønn, så «primero» ville bli brukt med et maskulint substantiv, mens «primera» ville bli brukt med et feminint substantiv.

Eksempel: Bruk av «primero» med et maskulint substantiv:

Spansk: «El primer libro» (Den første boken)

Her er «libro» et maskulint substantiv, så vi bruker «primer» (kortform av «primero»).

Det gjør vi fordi det maskuline ordenstallet «primero» kommer foran et maskulint substantiv som begynner med en vokal. 

Så, «el primero libro» ville skapt en ubehagelig repetisjon av vokallydene «o» og «li-».

For å unngå dette, blir «primero» forkortet til «primer». Samme regel gjelder for «tercero», som blir «tercer» foran et maskulint substantiv som begynner med en vokal.

Når det maskuline ordenstallet «primero» eller «tercero» kommer foran et maskulint substantiv som ikke begynner med en vokal, bruker man den fullstendige formen. Alle andre maskuline ordenstall bruker også sin fulle form. 

Eksempel:

«El primero día de la semana es el domingo». Dette betyr «Den første dagen i uken er søndag.»

Bruk av «primera» med et feminint substantiv:

Spansk: «La primera silla» (Den første stolen)
Her er «silla» et feminint substantiv, så vi bruker «primera».

Feminine ordenstall er heldigvis enklere enn de maskuline, fordi du ikke trenger å tenke på forkortelser. Her bruker vi den fulle formen uansett.