En økonomisk katastrofe


Kanariøyenes regjering varsler en økonomisk katastrofe: 27% arbeidsledighet og fall i BNP på 19%.

Det er et pessimistisk scenario, men ikke utenkelig, ifølge Finansdepartementet på Kanariøyene.

Viruskrisen som har rammet Kanariøyene har fullstendig lammet turistsektoren, og det økonomiske sjokket rammer en stor andel av arbeiderne på øygruppen.

Den kanariske regjeringen sin høyeste prioritet nå er å opprettholde viktige tjenester. I morgen er det forventet at den første rapporten om de økonomiske konsekvensene vil publiseres fra finansdepartementet.

Ifølge tidlige beregninger kan BNP for øygruppen falle mellom 12,7-19,2%, og arbeidsledigheten kan komme opp i hele 27%. Samtidig mener finansdepartementet at arbeidsledigheten vil gå ned noe frem mot 2021, og havne på rundt 20,7% når situasjonen stabiliserer seg.

Først i de første fire månedene i 2021 vil BNP igjen stabilisere seg, og det er forventet en vekst på 16,2% i denne perioden.