Grensen mellom Frankrike og Storbritannia i Coquelles. Foto: Chris Sampson, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

EU vil begrense reiser i områder med høyt smittetrykk


EU-kommisjonen har bedt sine medlemsland om å innføre strengere tiltak i områder som overstiger 500 smittede per 100 000 innbyggere.

EU ønsker at landene skal begrense reiser både innad i landene, men også mellom disse, og har foreslått å lage et nytt «mørkerødt» nivå for å identifisere de områdene der smitterisikoen er størst.

– Den første anbefalingen er å ikke reise, sa innenrikskommisær Ylva Johansson under en pressekonferanse i Brussel.

Der la hun frem detaljene rundt forslaget som ble fremmet av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen forrige torsdag.

Spania mørkerødt

Dersom EU bestemmer seg for å innføre et nytt nivå for smittefare vil i så fall hele Spania farges mørkerødt på kartet med dagens smittenivå, dersom vi tar utgangspunkt i at hele landet nå er rødt på EUs reisekart.

Smittetrykket på Kanariøyene er likevel godt under 500 smittede per 100 000 de siste 14 dagene, med et smittetrykk på 189,1, men er likevel merket rødt som en del av Spania.

EUs smittekart maler hele Spania rødt. Kart: reopen.europa.eu - 25. januar 2021

Siden viruset først ble oppdaget i Spania 31. januar har 2,6 millioner mennesker blitt smittet i landet.

Over 56 000 har mistet livet ifølge Helsedepartementet, og det statlige statistiske institutt anslår at 75 000 flere mennesker har dødd siden mars enn gjennomsnittet de fire foregående årene.

De siste 14 dagene har det vært en økning i antall tilfeller på 68,0%, ifølge storavisen El País. Smittetrykket i landet er nå på 828 per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene.

Forhandlinger om nytt nivå

Denne mandagen begynte forhandlinger mellom EU og medlemslandene for å komme til enighet om tiltak og hvilke parametre som skal gjelde for innføring av et slikt nytt nivå.

Ylva Johansson mener et slikt nivå bør medføre stopp av alle reiser som ikke er strengt nødvendige, og at de som må reise skal måtte følge en streng 14-dagers karantene og ta en PCR-test før avreise.

Anbefalingene fra EU følger de som ble publisert i forrige uke av det europeiske smittevernbyrået ECDC, som allerede har bedt EU-landene om å stramme inn på tiltakene for å hindre unødvendig reising.

Vil ikke stenge grensene

Til tross for dette forslaget mener EU-kommisjonen at stengte grenser ikke er løsningen for å bekjempe spredning av coronaviruset, men at restriksjoner tilpasset hver region bør innføres uavhengig av grensene.

EU har også understreket at fri bevegelse av viktige og grensekryssende varer og arbeidere skal opprettholdes i unionen.

Ber om strengere tiltak

Brussel har også bedt sine medlemsland om å stramme inn på tiltak internt i landene, slik som anbefalinger om å bli hjemme, midlertidig stenging av bedrifter der hvor smittefaren er spesielt høyt, mer testing og bedre smittesporing.

Kommisjonen benyttet igjen anledningen for å insistere på at et felles helseskjema bør utvikles for alle medlemslandene.

Dette har så langt ikke blitt gjort til tross for gjentatte anbefalinger, hovedsaklig fordi et slikt skjema vil kreve innsamling av personinformasjon om de reisende, som senere kan bli delt med andre medlemsland.