EUs nye trafikklys for smitte maler hele Spania rødt

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Annonse

Til tross for at Kanariøyene er blant regionene med lavest smittetrykk i Spania slipper ikke øygruppen unna det røde lyset fra EU. Sammen med resten av Spania – og det meste av Europa – blir også Kanariøyene farget rødt på EUs nye reisekart. Dermed kan medlemsland velge å opprettholde karantenekrav for reisende som har vært i Spania.

Nærmere oransje enn rødt

Smittetallene for Kanariøyene er nærmere oransje enn rødt, og under 150 tilfeller slik EU har definert grensen. Det som gjør at også øygruppen blir rød er at mer enn 4% av PCR-prøvene som blir tatt på øygruppen er positive.

Likevel er det nasjonale tall det europeiske smittevernbyrået ECDC bruker når de maler Kanariøyene rød. På nasjonalt nivå kommer 10,49% av prøvene tilbake positive, mens tallet for Kanariøyene er  4,59%, ifølge myndighetenes Covid-portal.

 

Kraftig nedgang i antall smittede på Kanariøyene

 

Neppe grønt med det første

Dersom et land er grønt anbefaler EU at alle medlemsland løfter restriksjoner på reise til og fra dette landet.

Kanariøyene blir neppe grønt med det første, ettersom både antall positive prøvesvar må ned, samtidig som antallet smittetilfeller de siste 14 dagene må under 25 per 100 000 innbyggere.

Annonse

Foreløpig er dette tallet på 79, 41 smittede per 100 000, ifølge den spesialiserte portalen som analyserer smittetall på Kanariøyene, Cvcanarias.com.

Medlemslandene bestemmer

Et bytte til oransje nivå gir ingen garanti for at grensene åpnes.

Målet med de nye fellesreglene er å unngå forvirring i tiltakene og å holde grensene internt i Schengen åpne. Likevel er det hvert medlemsland som avgjør hvilke tiltak de vil gjøre, og de nye retningslinjene fra EU er mer som en anbefaling å regne. Med unntak av at anbefalingen fra EU – som inkluderer testing og karantene for reisende fra røde land – er det ingen klar forskjell på oransje og rødt nivå.

Dette er smittekartet til EU. Kriteriene er ikke like strenge som de norske, men maler fremdeles hele Spania rødt. Grafikk: ECDC

Dette er trafikklys-systemet til EU

Systemet består av fire farger: grønn, oransje, rød og grå. Fargene definerer hvor høyt smittetrykk hvert enkelt land har. Målet med denne oversikten er å gi en bedre indikasjon på hvor trygt det er å reise til hvert enkelt land, samtidig som man ønsker å unngå nye nedstengninger av samfunnet.

Slik defineres fargene

Det er det europeiske smittevernbyrået ECDC som får ansvar for driften av det nye fargekartet.

Hvilken farge et land får avhenger i hovedsak av disse kriteriene: 

  • Antallet nye smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene.
  • Hvor stor prosentandel av PCR-prøvene som slår ut positivt.

 

Her er risikoen for å bli smittet under reisen størst

 

Grønn

Et land blir grønt dersom det er færre enn 25 smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene og under 4% av PCR-prøvene slår ut positivt.

Oransje

Et land blir oransje hvis det er færre enn 50 smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene hvis antallet positive PCR-prøver overstiger 4%. Et land kan også bli oransje dersom antallet smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene er på mellom 25-150, hvis færre enn 4% av PCR-prøvene slår ut positivt.

Rød

Et område som overstiger 50 nye smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, og hvor antallet positive PCR-prøver overstiger 4% får rødt lys. Et land som har mer enn 150 nye smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene får også rødt lys.

Grå

Grå farge skal gjelde for områder hvor myndighetene mangler god nok informasjon til å vurdere disse kriteriene, eller hvis antallet PCR-prøver som blir utført er under 250 per 100 000 innbyggere.

Dette er restriksjonene

EU foreslår at ingen medlemsland skal kunne nekte adgang til reisende fra andre EU-land. Restriksjoner som medlemsland kan innføre inkluderer karantene for de som kommer fra røde og grå områder, eller testing etter ankomst. EU foreslår at testing bør være den foretrukne restriksjonen.

I tillegg kan EU-land ifølge forslaget kreve at de som reiser fra røde, oransje eller grå områder må fylle ut et reiseskjema med informasjon om hvor de kommer fra, hvor de skal, og eventuell helseinformasjon. Dette har Spania allerede innført for alle reisende som skal inn i landet via appen Spain Travel Health.

Reisende som regnes som essensielle arbeidere, studenter og journalister som er på jobb, bør ikke påkreves å gå i karantene.

I tillegg mener EU at medlemslandene kan vurdere anbefale testing av personer som reiser til og fra oransje land.

Hvert medlemsland velger selv hvilke tiltak de ønsker å innføre. Annen informasjon som skal meldes inn hvis det er tilgjengelig inkluderer antallet innlagte på sykehus og dødeligheten i et gitt område.

Kilde for definisjoner og restriksjoner: Europakommisjonen

Dersom du skal ut å reise i Europa har EU laget en portal som viser hvilke restriksjoner som gjelder i hvert land. Den kan du besøke her. De nye fargekodene er fremdeles ikke tatt i bruk, men kartet viser hva du må forholde deg til i hvert enkelt land.

Add New Playlist