Færre dødsulykker på veiene etter portforbudet


En studie utført av trafikkmyndighetene viser at antallet dødsulykker har gått dramatisk ned etter portforbudet. Samtidig registrerte myndighetene en markant økning i fartsovertredelser.

Trafikkmyndighetene melder om 39 prosent økning i fartsovertredelser langs spanske veier i perioden etter at portforbudet ble innført. Færre biler på veien fører til at trafikantene holder større fart. Det har vært en gjennomsnittelig nedgang på 71% i antall dødsulykker i perioden etter at regjeringen erklærte unntakstilstand i hele landet.

Trafikkmyndighetene advarer nå mot at overgangen til «den nye normalen» som er i ferd med å skje flere steder i landet vil føre til økt trafikk, og at det er meget viktig at alle overholder fartsgrensene.

Ifølge data fra DGT var det 71% færre dødsulykker i perioden 15. mars til 7. mai, og antallet døde har sunket med 69%. 49 mennesker har mistet livet i trafikkulykker siden unntakstilstanden ble innført.

Myndighetene ser også med bekymring på at bruken av bilbelte ser ut til å ha falt i perioden.