Las Palmas på Gran Canaria. Foto: Matti Mattila CC BY-SA 2.0

Færre utlendinger bosatt på Kanariøyene


Pandemien har redusert innbyggertallet på Kanariøyene etter at 5991 utlendinger har pakket kofferten på grunn av den økonomiske krisen.

Med turismen på bunn og 20% nedgang i brutto nasjonalprodukt har det vært vanskelig for utlendinger som jobber i turistsektoren å overleve på øygruppen.

Av de 292 541 utlendingene som var registrert bosatt på kanariøyene 1. januar 2020 er 286 551 personer igjen. Siden 2017 har antallet utlendinger som flytter til Kanariøyene økt med 2656 personer.

Øygruppens befolkning totalt sett har gått ned 0,2% sammenlignet med 2019, fra 2 175 952 til 2 171 364.

Færre nordmenn

I 2019 var det ifølge det kanariske statistiske instituttet ISTAC 1939 nordmenn registrert bosatt på Kanariøyene. I 2020 falt dette tallet til 1780.

På Kanariøyene utgjør de største innvandrergruppene personer fra Italia, Storbritannia, Venezuela og Marokko.

Det er 50 037 italienere, 28 590 briter, 19 737 venezuelanere, og 18 641 marokkanere bosatt på Kanariøyene.

Også på landsbasis har befolkningen gått noe ned i perioden, og 106 146 personer valgte å flytte fra landet i 2020. Det er første gang det ble registrert en nedgang i befolkningen siden 2016.