Siste

Familier i krise får en ekstrakostnad på over 100 euro i måneden


Den obligatoriske bruken av ansiktsmasker vil påføre gjennomsnittsfamilien en ekstrautgift på over 100 euro i måneden. Det kommer på toppen av en allerede brutal økonomisk situasjon for mange.

Minimumskostnaden for en familie med to barn på Kanariøyene kommer på mellom 100-120 euro i måneden.  Nå ber forbrukerrådet i Spania om at de mest økonomisk utsatte familiene må få hjelp for å anskaffe seg masker.

Fra i dag er det pålagt å benytte ansiktsmaske i alle lukkede rom som er åpent for publikum, samt på gaten når minimumsavstanden på to meter ikke kan overholdes. Dermed påføres også familier i en allerede vanskelig økonomisk situasjon nok en utgift.

Dersom en familie på fire personer skal følge maskerådene som inkluderer at maskene ikke skal gjenbrukes ender de opp med en regning på godt over 100 euro i måneden – hvis de velger den billigste løsningen, som er medisinske eller kommersielle munnbind. Disse har en makspris på 0,96 euro.

Velger familien bedre beskyttelse i form av FFP2 eller FFP3-masker koster dette mellom 4-15 euro pr. maske.

Må få hjelp

Forbrukerrådet i Spania har slått fast at hver person i gjennomsnitt vil bruke 24 euro i måneden på munnbind, bare for å komme seg til og fra jobb. Dette er en kostnad mange kanariske familier ikke kan bære i disse tider.

Forbrukerrådet ber derfor om at alle masker, også de som faller utenfor kategorien «kirurgiske munnbind,» må få en makspris på 0,90 euro. I tillegg foreslås det at de mest økonomisk utsatte familiene må få hjelp til anskaffelse av masker og munnbind.

Forbrukerrådet kritiserer også mangelen på munnbind for barn, noe også Canariavisen har merket seg. Flere norske familier har tatt kontakt med oss med lignende kritikk, fordi masker som passer barn er nesten umulig å oppdrive.

Billigere på supermarkedet

Enkelte supermarkedkjeder har også begynt å selge munnbind. Mercadona selger for eksempel pakninger med 10 munnbind til 6 euro, som gir en pris pr. munnbind på 0,60 euro. Enkelte supermarkeder selger også FFP2-masker i fempakninger for 20 euro.

Dermed er det penger å spare på å velge supermarkedet fremfor apoteket i visse tilfeller.

Masketypene

Det finnes tre typer masker, i tillegg til hjemmelagde munnbind av ymse kvalitet.
  • Kirurgiske/medisinske munnbind. Disse er relativt billige, og bæres hovedsaklig for å beskytte andre mot dråpesmitte fra brukeren. Hvis alle benytter slike munnbind vil dråpesmitten i det offentlige rom begrenses. De beskytter også til dels brukeren mot større dråper, men beskyttelsen for brukeren er meget begrenset. Masken må ikke gjenbrukes, men kastes etter noen timer, eller hvis den blir våt.
  • FFP-masker (FFP2 og FFP3). Disse gir langt bedre beskyttelse for brukeren, og filtrerer ut mellom 95-99% av alle partikler. Dette er maskene som brukes av helsepersonell som kommer i kontakt med smittede personer. I tillegg til å stoppe dråpesmitte fra å spre seg gir disse også god beskyttelse for brukeren, dersom man bruker masken korrekt. Tilleggsvern for øyne er anbefalt. De kan ikke gjenbrukes, og skal kastes etter bruk.
  • Enhver ansiktsmaske som tilstrekkelig dekker nese og munn er godkjent. Dermed har stadig flere begynt å lage sine egne, gjenbrukbare munnbind. Disse er av ymse kvalitet, og ofte basert på instruksjoner funnet på nettet. I visse tilfeller kan de hjemmelagde munnbindene også være direkte farlige for brukeren, da enkelte «oppskrifter» krever bruk av oppklipte støvsugerfiltre. Dette kan føre til at brukeren i verste fall puster inn glassfiber. Et hjemmelagd munnbind vil som regel være bedre enn ingen munnbind, men gir ikke like god beskyttelse som kirurgiske munnbind.
Stadig flere velger å lage sine egne munnbind, basert på oppskrifter fra nettet. Disse er bedre enn ingenting, men kan i visse tilfeller utgjøre en risiko for brukeren dersom skadelige materialer er brukt som filter. Illustrasjon: Envato Elements

Påbudt

Den offisielle bulletinen som ble publisert på onsdag krever at alle benytter masker når de er på gata og innendørs på offentlig sted når sikkerhetsavstanden ikke kan overholdes. Det vil si at masken skal brukes i enhver situasjon hvor du ikke kan holde 2 meter avstand til alle andre.

Aktiviteter som er umulig å utføre med maske, slik som sport og trening, spising, drikking, og i andre situasjoner hvor det er strengt nødvendig trenger man ikke å bruke maske.

Det er også gitt unntak for alle som lider av pustevansker eller av andre helsemessige årsaker ikke kan bruke maske.

Maske er påbudt for alle over 6 år, og anbefalt for barn mellom 3-5 år.

Brudd på maskepåbudet kan medføre bøter på mellom 601-30.000 euro.