Fikk førerkort uten å møte opp på kurs


Guardia Civil har i samarbeid med etterforskningsgruppen GIAT fra trafikkenheten åpnet etterforskning mot 16 direktører og kjørelærere fra flere kjøreskoler. Kjøreskolene er mistenkt for å ha autorisert utstedelse av førerkort til 22 elever uten at de har fått tilstrekkelig utdanning.

Under etterforskningen som har pågått siden 2018 ble også en kjøreskole på Fuerteventura tatt for å gi ut autorisasjon til frakt av farlige materialer uten tilstrekkelig opplæring.

Fikk autorisasjon uten å møte opp

Etterforskningen begynte i midten av 2018, da Guardia Civil fikk nyss om at studenter på kjøreskoler fikk godkjent kurs for klasse A førerkort for motorsykkel, uten å faktisk ta kurset.

Sertifikater som bekreftet at elevene hadde bestått opplæringen ble altså gitt ut på falskt og ugyldig grunnlag.

Trafikkmyndighetene skal også ha varslet Guardia Civil om et brev der lederen for en kjøreskole anklager andre skoler for en rekke feil og mangler i deres kurs.

Basert på informasjonen utførte Guardia Civil derfor en analyse av studiene, opplæringen og deltakerne ved de forskjellige kjøreskolene.

Ved flere tilfeller kunne etterforskerne konkludere med at selv elever som ikke møtte opp i det hele tatt fikk godkjent kurs ved flere skoler.

Feil og mangler i opplæringen

Det ble også avslørt en rekke mangler ved opplæringen hos flere av skolene, inkludert mangel på opplæring i håndtering av motorsykkel i trafikken og øvelseskjøring på lukket bane.

På Fuerteventura ble det i tillegg avdekket at et senter hadde gitt godkjent-stempel til elever for frakt av farlig gods, uten at kvalifisert personell stod for opplæringen.

Falske identiteter

Det er også tvil om identitetene til lærere ved denne skolen, ettersom sertifikasjonene er signert med navn tilhørende lærere ved andre kjøreskoler.

Totalt skal det dreie seg om 14 personer som nå risikerer å miste sin autorisasjon.

Flere ulykker

Guardia Civil hadde fra før en anelse om at noe foregikk.

De siste årene har antallet alvorlige ulykker på motorsykkel økt på Kanariøyene, ifølge veisikkerhetsobservatoriet.

Mangel på kunnskap og evnen til å håndtere motorsykler er mistenkt å være en medvirkende årsak til økningen.