Siste

Fjerner solsengene –⁠ midt i turistsesongen


Denne onsdagen forsvant alle solsenger, badevakter og tjenester fra den populære stranda sørvest på Gran Canaria.

Avgjørelsen er en konsekvens av at ansvaret for stranda nå overføres fra det private selskapet Puerto Rico SA, til Mogán kommune.

Selskapet signerte motvillig overføringen til offentligheten denne onsdagen, med den konsekvens at de nå har tatt med seg alt av strandutstyr som tilhører selskapet.

Her fjerner de alt utstyret fra stranda, midt i turistsesongen på Gran Canaria. Foto: Ann Cathrin El Allaoui

Dermed forsvinner både solsenger, toaletter og parasoller fra stranda, som hver dag besøkes av flere tusen badegjester i turistbyen.

Også renholdsarbeidere, vedlikeholdsansatte og vannscooter-utleien har pakket sakene sine å dratt.

De to strandbarene som selskapet driver kan imidlertid få holde på i inntil to måneder til.

Mogán kommune overtar

Mogán kommune har lenge bedt kystverket om tillatelse til å drifte strandtjenestene, og sier de ikke bærer noe av ansvaret for at stranda nå er rensket for tjenester.

Puerto Rico SA ble stiftet av Roca-familien i 1967, da de investerte og bygde opp den nå populære turistbyen. De fikk tillatelse til drift av stranda i 1972, og turistene har strømmet på siden.

Selskapet fikk utvidelse av konsesjonen i 1974, frem til 28. juli 2018. Etter dette ble videre fornyelser avvist av kystverket.

Mogán kommune har hele veien gitt uttrykk for at de ønsket ansvaret for å drifte stranda, blant annet fordi stranda og tilhørende områder vokste seg utenfor det opprinnelige området.

Dermed satt et privat selskap med kontrollen over store deler av strandsonen i byen, til tross for at mye av dette området var ment for offentlig bruk.

24. november skal Mogán kommune offisielt overta ansvaret for stranda, og dermed stå ansvarlig for at nye solsenger, personell og utstyr kommer på plass.

I juli tok kommunen også over driften av Tauro-stranda, som tidligere har vært på Anfi Tauro SA sine hender. I tillegg jobber kommunen for å overta Amadores-stranda, og det foregår for tiden juridiske prosesser rundt dette.