Las Palmas de Gran Canaria. Foto: Matti Mattila CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Flere hjemløse i Las Palmas


Totalt 88 personer lever på gata i Gran Canarias hovedstad Las Palmas. Av disse er 83 menn og 5 er kvinner.

I 2020 har antall hjemløse som er registrert av byrådet økt med 6%, etter at fem nye hjemløse har blitt registrert i den årlige tellingen som utføres av kommunen.

Totalt 120 personer er hjemløse i byen, men flere har fått husly på grunn av portforbud og coronakrisen.

Kommunen er i samarbeid med frivillige ute flere ganger om dagen for å dele ut mat til de hjemløse og hjelpetrengende. Lavterskeltilbudet har nå blitt forsterket med to nye ansatte.

Også dette tilbudet har sett en økning i etterspørselen under coronakrisen. 241 menn og 21 kvinner ble lagt til på mottakslistene, og i januar mottok 474 menn og 73 kvinner måltidene sine gjennom denne ordningen.

Dermed har antallet personer som trenger utdeling av mat praktisk talt doblet seg, fra 285 til 547 personer.