Presset på helsevesenet i Spania øker. Det kan føre til nye tiltak i landet. Illustrasjon: Envato Elements

Flest menn med underliggende sykdom på intensivavdeling


Insular-sykehuset på Gran Canaria har utført en kartlegging av karakteristikkene til pasienter med Covid-19 som har blitt innlagt på intensivavdeling.

Studien tar for seg hvilke komplikasjoner som forekommer og hvor dødelig sykdommen er for disse pasientene.

Kartleggingen viser at de fleste pasientene som har blitt innlagt med alvorlige komplikasjoner som følge av Covid-19 er menn med underliggende sykdom som høyt blodtrykk, diabetes og overvekt.

Flest menn med underliggende sykdom

– I den første bølgen hadde vi 26 pasienter innlagt på intensivavdeling, mens vi i den andre bølgen hadde 46. Vi ser at flesteparten er menn med underliggende sykdom, men prognosen for hver enkelt undergruppe må studeres mer, forklarer lederen for forskningsprosjektet Dr. Guillermo Pérez til La Provincia.

Undersøkelsen vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter innen få måneder, ifølge sykehuset.

Studien viser også at legene har klart å få ned andelen som lider av obstruksjon av endotrakealtuben – en alvorlig tilstand som fører til pustestans hos pasientene.

– Akkurat nå er obstruksjon av endotrakealtuben – som fører til at pasientene slutter å puste – under 50%, mens prosenten var 77% i den første bølgen. Dette viser at vi har klart å redusere denne effekten, til tross for at flere har blitt innlagt, forklarer Pérez.

Dødelighet under 20%

Andre komplikasjoner har holdt seg ganske stabile gjennom de forskjellige bølgene.

– Forekomsten av hjerterytmeforstyrrelser eller nyresvikt har for eksempel ikke blitt redusert, men den har heller ikke økt. Det viser at vi må fortsette å forbedre oss, men denne informasjonen hjelper oss på veien, forklarer legen.

Dødeligheten hos pasientene som ble innlagt på intensivavdeling fortsetter å være under 20%, med en liten reduksjon i andre bølge.

Kunnskap om sykdommen avgjør

Legene er ikke i tvil om hva som påvirker dødeligheten og alvorlighetsgraden til Covid-19 hos disse pasientene.

– I den andre bølgen kjente vi allerede til hvilke komplikasjoner disse pasientene kunne få, så vi har jobbet forebyggende, overvåket disse effektene, og forsøkt å forebygge de. I tillegg har vi gjort fremgang i behandlingsmetoder takket være verdensomspennende anbefalinger.

Bruken av kortikosteroider og antivirale medisiner som Remdesivir har i kombinasjon med mindre inngripende metoder for respiratorbehandling fått ned dødeligheten.

Gjennomsnittsalder: 65 år

Gjennomsnittsalderen på de mest syke pasientene fra mars - juli lå på 65 år.

– Denne trenden har ikke endret seg, men man må ta med i beregningen at underliggende sykdom øker risikoen for innleggelse på intensivavdeling, også hvis du er yngre og blir smittet av SARS-CoV-2. Av denne grunn er det veldig viktig å respektere sikkerhetstiltakene og å følge helsemyndighetenes anbefalinger, understreker Pérez.