Illustrasjon: Envato Elements

Forretningsfolk pantsetter gull for å overleve


Stadig flere bedriftseiere på Kanariøyene tyr nå til pantelånere for å betale regningene.

I 2020 har det vært en økning av disse kundene som besøker pantelånere som Montes de Piedad på Kanariøyene.

Her kan de levere inn verdifulle smykker og gjenstander mot et lån. Eiendelen får de tilbake hvis de betaler tilbake innen et år, men det finnes muligheter for å forlenge avtalen.

Forretningsfolk tyr til gull

Direktøren i Monte de Piedad, Irene Suárez, forteller til Canarias 7 at det ikke bare er vanlige arbeidere som kommer inn med verdisakene.

Også forretningsfolk på et «høyere nivå» som er hardt rammet av krisen tyr til slike nødløsninger for å overleve.

– Vi har hatt flere entreprenører hvor alt har stoppet opp og som måtte betale sine ansatte. Noen har fått hjelp, andre ikke, forklarer Suárez.

Ofte er det snakk om smykker og verdisaker av høy verdi. Dette er folk som tidligere har investert i gull og edelstener.

Beholder eierskapet

Suárez påpeker at Montes de Piedad skiller seg fra bedrifter som tilbyr seg å kjøpe gull, nettopp fordi man ikke gir fra seg eierskapet.

Ifølge direktøren blir 97% av gjenstandene som pantsettes hentet ut igjen. De som ikke blir det blir auksjonert bort og prisen går til å dekke gjelden og renter.

Til forskjell fra pantlånere som er ute etter profitt går et eventuelt overskudd tilbake til eieren av smykket hvis det blir auksjonert.

Renteinntektene går i stor grad til sosiale fond og investeringer, skriver stiftelsen på sin nettside.

På Kanariøyene ga Monte de Piedad de Funcación La Caja de Canarias ut 2705 lån verdt 1,6 millioner euro. De fornyet også 9840 lån verdt nesten seks millioner euro.