Siste

Første tilfelle av coronavirus hos katt bekreftet i Spania


Forskere fra forskningsenteret for dyr, CReSA har for første gang bekreftet et tilfelle av coronavirus-smitte hos katter. Katten har bodd sammen med flere personer som har vært smittet. Dermed har seks katter fått påvist smitte på verdensbasis.

– Smitteruten for viruset har gått fra menneske til katt, og disse er utilsiktede ofre for sykdommen hos mennesker, forklarer forsker Joaquim Segalés ved CReSA.

Sprer neppe viruset

– Smitteruten for spredning av Covid-19 går hovedsaklig fra menneske til menneske, og muligheten for at katter kan spre viruset er minimal; det vil si at de ikke spiller en viktig rolle i epidemiologien for sykdommen, forklarer forskeren.

Katten som har fått påvist smitte i Spania ble sendt til veterinær på grunn av store pustevansker, feber, lavt blodplatenivå, og hjertesvikt. Katten ble avlivet på grunn av sin alvorlige sykdom, og undergikk senere obduksjon ved CReSA.

Obduksjonen kunne avsløre at katten led av hypertrofisk kardiomyopati, som innebærer at hjertemuskelen fortykkes – på folkemunne ofte kalt forstørret hjerte.

Dette er som regel en genetisk sykdom hos katter, og kan dermed anses som en underliggende sykdom. I tillegg led katten av respirasjonssvikt, ødem, lungetetthet og blødninger.

Prøver ble tatt av katten som bekreftet at dyret var smittet av SARS-CoV-2 i prøver tatt fra nese og lymfeknuter. Likevel var mengden virus lav, og ingen av lesjonene i dyret stemte overens med virusinfeksjon.

Forskerne konkluderte derfor med at smitten var tilfeldig, og ikke knyttet til de kliniske symptomene som gjorde at katten måtte avlives.