Siste
Anne Lise Brendmo er uføretrygdet og reiste til Gran Canaria av helsemessige grunner før karantenehotell ble obligatorisk.  Foto: Privat

Fortviler over karantenehotell: –⁠ Jeg er faktisk redd for å bli smitta her


På tirsdag kunngjorde regjeringen i Norge nye innstramminger i tiltakene mot coronaviruset. Det innebærer blant annet at personer som har vært på unødvendig reise til utlandet må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Tidligere har de reisende fått mulighet til å fullføre resten av karantenetiden hjemme dersom de tester negativt på dag tre på karantenehotell.

– Det blir ikke lenger mulig for personer som kommer fra det som regnes som en unødvendig utenlandsreise, sa helseminister Bent Høie på tirsdagens pressekonferanse.

De nye tiltakene trer i kraft natt til mandag 25. mars, mens endringene for karantenehotell først trer i kraft fra midnatt natt til mandag 29. mars, skriver Regjeringen. Det skal gjøres en ny vurdering av tiltakene 12. april.

– Ubehagelig

Karantenehotell har vært et mye diskutert tema blant norske pensjonister og andre som har tilbragt vintermånedene på Gran Canaria av helsemessige årsaker.

I en egen gruppe på Facebook deler pensjonister og uføretrygdede erfaringer og frustrasjoner.  Flere reagerer på måten de blir behandlet.

– Det var veldig ubehagelig. Vi stod lenge i kø før vi ble tatt fem-seks stykker av gangen. Da gikk vektere foran og bak oss for å passe på mens vi stod i kø. Vi måtte inn til politiet for å forklare hva slags reise vi var på, forteller Anne Lise Brendmo til Canariavisen.

Reiser av helsemessige årsaker

I likhet med mange andre nordmenn reiser Brendmo til Gran Canaria på vinteren av helsemessige årsaker. Klimaet på Kanariøyene er spesielt gunstig for personer med astma, allergi, psoriasis, muskel- og leddplager.

– Det er jo helt sprøtt. Det hadde vært greit hvis du visste om det når du reiste ut av landet. For min del har jeg vært der av helsemessige grunner og da kunne man jo fått en legeerklæring, men det fikk jeg først vite etterpå, forklarer Brendmo.

Hun ønsker å dele sin opplevelse slik at andre nordmenn i utlandet er forberedt på hva som venter i hjemlandet.

– Jeg mener jo ikke at noen skal synes synd på meg, men det kan jo være nyttig å vite hvordan det kan oppleves for andre som skal reise hjem snart. Jeg trodde jeg var forberedt, men det er tøffere enn jeg trodde, sier hun.

– Uverdig

Hun mener behandlingen har vært uverdig.

– Det er jo som å være i fengsel.  De har jo frarådet reiser men det har ikke vært forbudt, og vi har ikke gjort noe ulovlig. Jeg synes det er uverdig, rett og slett.

Brendbo forteller på telefon fra hotellrommet at hun synes opplevelsen har vært vanskelig.

– Jeg er litt lei meg nå. Nå kjenner jeg at jeg synes det her er tøft. Jeg mener at jeg har ikke gjort noe kriminelt, men man blir jo behandlet som om man har gjort det.

Brendmo forteller at de må fylle inn skjema med romnummer og klokkeslett når de forlater hotellet. De får bare lov til å være ute i to timer, forteller hun. Foto: Privat

Oppleves som tvang

Til tross for at hverken kommune eller politi har adgang til å benytte tvang mot nordmenn som reiser hjem, forteller Brendmo at det ble opplevd slik.

– Vi hadde ikke noen fysisk mulighet til å ikke dra på karantenehotell. Jeg vet jo ikke hva som hadde skjedd om jeg bare satt meg ned på Gardermoen – om politiet hadde bært meg ut eller hva, sier hun.

Flere andre reisende som Canariavisen har snakket med har det samme inntrykket.

Kan ikke tvinges

I revidert rundskriv om karantenehotell datert 17.03.2021 fra regjeringen står det i klartekst at det ikke er adgang til å bruke tvang ved gjennomføring av karantenehotellordningen.

Forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av bestemmelsene i forskriften kan imidlertid straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, ifølge forskriften.

Med andre ord kan du nekte å dra på karantenehotell, men risikerer da en politianmeldelse som kan medføre bøter eller i verste fall fengsel. 

Straffbart

– Det er fortsatt slik at karanteneplikten er en generell plikt, og at det ikke er hjemmel til å fysisk å sperre folk inne på karantenehotell. Man må altså skille mellom plikten til å være i karantenehotell, og myndighetenes håndheving av denne plikten, forklarer jussprofessor ved Universitetet i Oslo Hans Petter Graver til Canariavisen.

Han understreker at det er straffbart å ikke være på karantenehotell hvis man plikter til det.

– Politiet kan håndheve karanteneplikten etter de generelle reglene i straffeprosessloven og politiloven om å stanse og avdekke straffbare handlinger. Ikke å være i karantenehotell når man har plikt til det, er en straffbar handling, som etter loven kan medføre fengsel i inntil to år. Hvis en person nekter å dra til karantenehotell eller forlater det etter å ha kommet dit, kan politiet pågripe vedkommende for å oppta avhør og personalia etc., men kan ikke holde vedkommende lengre enn 4 timer.

Jussprofessor Hans Petter Graver. Foto: Eva Dobos, UiO

Neppe aktuelt med fengsling

Graver forklarer at man kan risikere fengsling, men at det neppe er aktuelt, og at bøter på 20 000 kroner  ser ut til å være praksis.

– Jeg kjenner ikke bøtepraksis, men jeg har inntrykk av at det er snakk om ganske standardiserte bøter ved brudd på Covid-19-forskriften. Brudd på karanteneplikt straffes kanskje strengere. Det var en dom fra Oslo Tingrett i fjor der en mann fikk 18 dager betinget fengsel og en bot på 10 000 for gjentatte brudd på karanteneplikten. Men den var ganske grov. Ellers ser det ut til at praksis ligger på 20 000 i bot, sier Graver.

Teoretisk et alternativ

Fengsling er likevel teoretisk en mulighet, mener han.

– I prinsippet kan politiet også fremstille den som da nekter å dra til karantenehotell for tingretten til fengsling, og tingretten kan fengsle vedkommende dersom det anses påkrevd for å hindre vedkommende på ny å begå en straffbar handling, det vil si, unndra seg karantenehotell. Dette anser jeg som et helt teoretisk alternativ hvis vedkommende har et sted det er forsvarlig å tilbringe karantenetiden.

Han understreker at heller ikke retten kan pålegge noen å være på karantenehotell.

– Heller ikke retten kan pålegge vedkommende å være i karantenehotell. Alternativet er med andre ord fengsling i karantenetiden, med det er neppe aktuelt.

Manglende smittevern

I Facebook-gruppen «Gran Canaria pensjonister og uføre som tvinges til karantenehotell« deler medlemmene kritikk, frykt og frustrasjon over tiltakene. Mange gir uttrykk for at de er redde for å bli smittet under oppholdet på hotellet.

– Vi som kommer fra områder med lite smitte må være på hotell i 3 - 10 dager, mens alle andre blir frarådet å være på hotell. Logisk? spør et av medlemmene i gruppa.

Flere av de Canariavisen har snakket med ønsker ikke å så frem med navn, men forklarer om manglende smittevern på hotellene. Brendmo bekrefter at dette er tilfellet.

– Det er dårlig smittevern. Jeg har jo nærmest vært i isolasjon på Gran Canaria, uten nærkontakter. Jeg har vært veldig forsiktig. Jeg skulle egentlig hjem til en plass uten smitte, men så kommer jeg hit – og de snakker om at det er 500 personer inne på dette hotellet. Smittevern er det jo ikke.

Også Brendmo reagerer på at helseminister Bent Høye fraråder reiser til hotell i påsken samtidig som bruken av karantenehotell utvides.

– Nå anbefaler de jo at man ikke skal reise på hotell i påsken, så er det da noe bra at vi sitter her med 500 mennesker fra hele verden? spør hun.

Redd for å bli smittet

Etter at regjeringen i Norge kunngjorde nye tiltak på tirsdag har norske pensjonister i utlandet blitt i tvil om de skal reise hjem.

Både Brendmo og flere på Facebook har reagert på manglende rutiner og smittevern på karantenehotell. Hun peker på eksempler som kaffemaskinen i hver etasje som skremmende.

– I hver etasje er det kaffemaskin og sukkerskål med en skje og den skal liksom alle bruke. Og på kaffemaskinen må du trykke og ta på alt andre har tatt på, sier hun og fortsetter:

– Nå anbefaler de jo at man ikke skal reise på hotell i påsken, så er det noe bra at vi sitter her med 500 mennesker som kommer fra hele verden? Vi får jo ikke bruke heisene for eksempel. Jeg bor i fjerde etasje og må gå i en livsfarlig baktrapp, og det er ikke mulig å holde en meters avstand hvis du møter noen i trappa.

Heisen får de ikke bruke. Møtes man i baktrappa som gjestene på Clarion har fått beskjed om å bruke er det ikke mulig å holde avstand. Foto: Privat

– I går tenkte jeg at jeg får ta det her, men i dag kjenner jeg at det begynner å tære på, for jeg er faktisk redd for å bli smitta her. Jeg vet ikke hva som skjer på et sånt hotell hvis noen er smitta, forteller Brendmo.

Låses inn etter midnatt

Brendmo forklarer at hun opplevde prosessen da hun ankom som tvang, og sier de blir innelåst på hotellet etter midnatt.

– I dag kom det beskjed om at dørene blir låst klokka 12. Etter det får du ikke gå ut. Da er dørene låst.

Blir dyrt

For de uføretrygdede og pensjonerte som har vært på Gran Canaria i vinter får hjemreisen nå en høy kostnad.

Egenandelen for de som må på karantenehotell ligger på 500 kroner døgnet for voksne, mens barn mellom 10 - 18 år koster 250 kroner døgnet. Barn under 10 år avkreves det ikke egenandel for.

– Jeg er jo uføretrygdet og det er på grunn av helsa at jeg reiser nedover, for at jeg i det hele tatt skal klare å fungere litt på vinteren. Det blir jo ganske mye penger når jeg mister flyet. Jeg må jo ha to fly videre og de har jeg jo mistet. Det blir ganske mange tusen ekstra.

Ikke reis

Brendmo er klar i sin anbefaling til nordmenn som er i utlandet nå:

– Jeg anbefaler folk å ikke reise hjem så lenge det er sånn som dette. Jeg hadde aldri reist hjem om jeg visste dette, avslutter hun.

Dette er innstrammingene i Norge

I tillegg til innstramminger for de som reiser fra utlandet innfører regjeringen også andre tiltak.

Det blir blant annet innført nasjonal sjenkestopp og en rekke andre strenge tiltak i Norge.
 • Nasjonal sjenkestopp.
 • Forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre stenges, men kan holdes åpent for rehabilitering, inviduell trening og behandling.
 • Svømmehaller stenges, men kan ha åpent for barn på svømmetrening og rehabilitering.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende blir stengt.
 • Alle skal jobbe hjemmefra hvis praktisk mulig.
 • Alle som har vært på unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på ti dager på karantenehotell.
 • Alle planlagte arrangementer bør avlyses. Hvis de ikke kan det gjelder følgende:
 • Inntil 20 personer på arrangementer med faste plasser innendørs.
 • Inntil 50 personer innendørs på idrettsarrangementer for personer under 20 som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Inntil 50 personer på arrangementer utendørs.
 • Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser med faste plasser.
Kilde: NRK

Canariavisen har tatt kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for en kommentar, men de har på publiseringstidspunktet ikke besvart vår henvendelse. Vi oppdaterer saken hvis vi får svar. 

Endringer: 24. mars 18:37: presiserer dato da innstramminger i regler om karantenehotell trer i kraft, som er 29. mars, ikke 25. mars.