Forventer seks millioner turister i år


På torsdag kunngjorde Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres, at den kommende vintersesongen ser lovende ut. Han tror seks millioner turister kan komme til øygruppen i løpet av 2021.

Et normalår før pandemien hadde gjerne rundt 15 millioner turister.

Torres sa også at han forventer en økning i brutto nasjonalprodukt for øygruppen på 6% i 2021 og 12% i 2022.

Under et diskusjonsforum arrangert av avisa Tiempo de Canarias ved Poema del Mar-akvariumet i Las Palmas, forklarte øypresidenten at tallene ser positive ut.

Bestillingene i oktober, november og desember kommer seg, men turistmyndighetene ser fortsatt tendensen til at folk venter til siste liten med å bestille.

På torsdag senket øyregjeringen tiltaksnivåene på Tenerife til gult nivå (nivå 2). Gran Canaria er også på nivå 2, og utelivet har igjen begynt å åpne.

– Det ser bra ut for disse månedene, sa Torres.

Samtidig mener han at Kanariøyene også må satse på andre områder for å klare seg økonomisk.

Denne strategien bygger i stor grad på økt digitalisering og sektorer slik som film- og tv-produksjoner.