Januar har vært den dødeligste pandemimåneden hittil, viser tall fra helsedepartementet på Kanariøyene. Foto: Sanidad GobCan

Går stadig bedre på Gran Canaria


Over en måned etter at øyregjeringen strammet inn smitteverntiltakene på Gran Canaria har smittetrykket og situasjonen på øya blitt bedre.

Presset på intensivavdelingene har gått ned, og smittetrykket blant eldre over 65 år har også gått ned. 20,4% av intensivsengeplassene er nå i bruk av pasienter med Covid-19 på Gran Canaria, og blant de over 65 år er smittetrykket de siste to ukene ned i 57,60 per 100 000 innbyggere.

To indikatorer på «høy risiko»

Dette er likevel to indikatorer som fortsatt står på «høy risiko». For at disse skal komme ned på middels risiko må under 10% av intensivsengeplassene være i bruk av pasienter med Covid-19, og smittetrykket blant de over 65 år må ned under 50 på 14 dager.

For at Gran Canaria skal kunne gå fra nivå 3 til nivå 2 må minst en av disse kriteriene forbedres.

Smittetrykket faller

I mellomtiden er det gode nyheter at smittetrykket fortsetter å falle, og er nede i 144 smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene.

Andelen coronaprøver som slår ut positivt er en annen indikator som lover godt. 5,62% av prøvene har slått ut positivt. Det er under 6%, og dermed er denne indikatoren regnet som «lav risiko».

Høy sporbarhet

Sporbarheten (prosentandel av smittetilfeller som kan knyttes til et identifisert utbrudd) er høyere enn 80%. Indikatoren er derfor satt til «veldig lav risiko».

Den siste kriterien er antallet pasienter som er innnlagt med Covid-19 på sykehus, og som for øyeblikket ligger på 4,75%. Dermed får indikatoren lav risiko.