Gigantbøter for ulovlig forsøpling


Å dumpe avfall på en av de mange ulovlige søppelfyllingene på Gran Canaria kan medføre gigantbøter. Øyrådet presiserer at bøtene kan komme opp i 1,5 millioner euro for ulovlig forsøpling.

Les også: Samlet inn 276 tonn søppel – bare dager etter er det like ille

Gran Canaria har lenge hatt problemer med ulovlig dumping av avfall i naturen og på uegnede plasser. Canariavisen har tidligere omtalt de mange ulovlige søppelfyllingene på Gran Canaria.

Øyrådet har nå satt igang arbeidet med å spre informasjon om konsekvensene av slik ulovlig forsøpling. Dumping av avfall på uegnede plasser er meget skadelig for naturen.

Les også: Naturreservat på Gran Canaria flyter over av søppel

Bildet som ble tatt på søndag viser hvordan naturreservatet er forsøplet. Foto: Armide Montesdeoca Guedes

I tillegg koster det øyrådet og kommunene store summer, ettersom avfallet må ryddes bort.

Øyrådet minner også folk på at prisen for å bryte loven ved å forsøple øyas naturområder kan bli høy: 1,5 millioner euro i bot, i de mer alvorlige tilfellene.

I tidligere meldinger har også både kommunene og øyrådet sagt at grunneiere nå må ta ansvar, slik at problemet blir begrenset.

Ber folk skjerpe seg

Prosjektkoordinator Ismael Guerra ber nå folk om å skjerpe seg, og sier at folk bør anmelde det hvis de observerer ulovlig dumping av søppel i raviner, under broer, og i naturområder.