Siste
Foto: Policia Nacional

Gir Kanariøyene unntak fra innreiserestriksjoner i påsken


I et dokument fra Helsedepartementet i Spania kommer det frem at regjeringen foreslår strenge begrensninger og nedstengninger i påsken.

Det foreslås blant annet at alle regioner skal stenge grensene, slik at kun strengt nødvendige reiser kan utføres mellom regionene. Kanariøyene og Balearene foreslår regjeringen unntak for når det gjelder stengte grenser.

Maks 4/6 personer

Helsedepartementet ønsker også å begrense alle møter til maksimalt fire personer innendørs og seks personer utendørs, med mindre alle bor sammen.

Regjeringen vil at disse tiltakene skal være obligatoriske fra 17. til 21. mars for alle regionene hvor St. Josephsdag er en helligdag, og fra 26. mars til 9. april i resten av landet.

Portforbud fra kl. 23

Regjeringens forslag innebærer også et portforbud for alle regioner fra 23 - 06 og et forbud mot festing.

Når det gjelder stopp av alle reiser utenom de som er strengt nødvendige, påpeker regjeringen i sitt forslag at dette ikke skal gjelde på Kanariøyene eller Balearene, på grunn av øyenes isolerte beliggenhet.

Anbefalinger til regionene

Departementet foreslår også en rekke anbefalinger til regionene, slik som å ikke senke alarmnivået i ukene før påske, selv om smittetallene skulle tilsi at dette er greit.

I tillegg har regionsmyndighetene allerede mandat til å begrense arrangementer og samlinger dersom man ikke kan garantere for avstand og smitteverntiltak

I et tidligere utkast til forslaget skal egne retningslinjer for studenter ha vært nevnt, men denne gruppen blir ikke spesifikt nevnt i det nye forslaget.

Det påpekes likevel at store deler av de som vil ønske å reise hjem i påskeferien er studenter, og at disse utgjør en risiko for familiemedlemmer hvis ikke tiltak og regler følges.

Det gjelder spesielt eldre og sårbare familiemedlemmer.