ILLUSTRASJON: Envato Elements

Gran Canaria erklærer krig mot global oppvarming


Gran Canaria tar sikte på å generere minst seks megawatt fra fornybare energikilder innen 2021 og erklærer «krig» mot klimaendringer.

– Det er en konflikt mot oss selv, fordi problemet skapes av mennesker, sier koordinator for økonomisk utvikling i øyrådet, Raúl García Brink til avisen Canarias Ahora

Øyrådet har store planer for å gjøre Gran Canaria til en av de fremste provinsene i Spania innen fornybar energi. Det skal installeres solcellepaneler på offentlige bygninger, turismen skal bli grønnere, og mer vind- og vannkraft skal på plass. De to sistnevnte har fått blandede mottakelser fra lokalbefolkning og naturverngrupper som mener inngrepene i naturen er for store.

Må tenke stort

García Brink mener det grønne skiftet ikke kan komme uten å tenke stort.

– Vi kan ikke kjempe mot klimaendringene på øya uten installasjoner av denne størrelsen, sier Brink til avisen. 

Ønsker mer bærekraft

Til tross for den økonomiske og sosiale krisen som pandemien har ført til på øya mener Brink likevel at folk ønsker mer bærekraft i livene sine. Og interessen har økt. Øyrådet har brukt mer enn 50 000 euro mer enn opprinnelig planlagt for å installere solceller på private hjem.

– Helsekrisen vi går gjennom har gitt oss et moralsk ansvar slik at ingen blir forlatt, men har også gjort oss mer klar over at vi må ta vare på planeten og gjennomføre det grønne skiftet så snart som mulig, sier koordinatoren. 

Mer resirkulering

Den finansielle krisen som nå rammer Kanariøyene har ikke bare en bakside. Stadig flere bedrifter og privatpersoner velger å benytte anledningen til å fornye seg. Hoteller jobber for en grønnere profil og mer bærekraftige bygninger og områder. Det er likevel mye som mangler, og spesielt ønsker øyrådet bedre avfallshåndtering og resirkulering.

– Vi må lukke syklusen og bruke sirkulærøkonomien for å gjøre det. Hele øygruppen avhenger av det, sier Brink. 

Ambisiøse prosjekter

Og det er liten tvil om at øyrådet ønsker å gå foran som et godt eksempel. Prosjekter for å installere solceller på toppen av øyrådets hovedkvarter og Crystal-bygningen som huser øyrådets avdeling for offentlige prosjekter og IT er allerede ute på anbud. Et av de mer ambisiøse målene er å nå 1,2 megawatt fra solenergi produsert på bygningen til Institución Ferial de Canarias – en av øyrådets kulturinstitusjoner.

– Det blir den største produsenten av fornybar energi i Las Palmas de Gran Canaria, sier Brink.

Utslippsreduksjon på 40% innen 2030

Øyrådet stopper heller ikke der. Neste år er det nemlig planer om å installere et anlegg i økoparken Juan Grande som skal produsere 1,7 megawatt sammen med et anlegg i Ingenio.

Målet med alle de grønne prosjektene er en reduksjon på 40% av utslippene innen 2030. Og det mangler ikke med politisk vilje hvis vi skal tro koordinatoren, som tror øya kan nå både målene for 2030 og 2050. Pandemien har riktignok forsinket forhandlinger med sentrale myndigheter og FN, men prosessen er allerede godt i gang, og skal vi tro ekspertene haster det.

– Katastrofalt

Rapporter fra flere universiteter spår en økning i den globale temperaturen på 3,4 grader de neste årene, skriver Canarias Ahora.

– Det vil bli katastrofalt. Vi risikerer fremtiden til våre kommende generasjoner. Klimapolitikk blir, sammen med likestilling og digitalisering, ryggraden i politikken dette århundret. Planeten som helhet og Kanariøyene opplever allerede konsekvensene av global oppvarming, sier koordinatoren.