Grønt lys for landskapskorridor i Telde


Med en investering på 975 785 euro fra turistdepartementet kan øyregjeringen endelig gi grønt lys til den nye landskapskorridoren i Telde. Prosjektet har som mål å forbedre infrastrukturen for turisme og gjøre området attraktivt for turister.

– Det er essensielt å forskjønne turistattraksjonene på øyene, inkludert naturområder og passende urban utvikling i de forskjellinge områdene, i tillegg til å forbedre områdene for å vise frem mangfoldet, både innen bygdeturisme, kultur og sportsturisme, sa viseministeren for turisme på Kanariøyene.

Prosjektet skal løfte aktiv turisme opp og frem med nye sykkel og gangveier fra Los Arenales-kanalen til Tara-distriktet. Landskapskorridoren skal også gå fra Barrio de Tara til munningen av ravinen ved Boca Barranco-stranda.

Dårlig fremkommelighet

I dag er store deler av ravinen ubrukelig fordi den er dekt av vegetasjon. I tillegg er det store variasjoner på bredden. Flere steder er det også store kampesteiner og dårlig fremkommelighet, som gjør at mye steinmasse må fjernes for å rassikre området.

Videre mot Boca Barranco-stranda langs de eksisterende stiene er det ujevn bakke og mye steiner som gjør sykling og fottrafikk vanskelig, og i visse tilfeller farlig.

Flere steder må også vann- og avløp utbedres, etter at det har oppstått lekkasjer som fører til kloakk i området.

I Los Arenales-området er det et populært piknikområde, og her skal det bygges nye offentlige toaletter.