Guardia Civil etterforsker nå årsaken til skogbrannen


Første skritt i etterforskningen er å finne ut hvordan brannen startet. Det er en rekke faktorer som skal etterforskes for å finne svar på alle spørsmålene.

Temperaturen, vindretningen, hva slags vegetasjon som først tok fyr, og hvem som kan ha vært i området er bare noen av punktene på listen når Guardia Civil nå setter igang etterforskningen.

Guardia Civil sier de nå jobber for å finne svar på alle spørsmålene.

Neste skritt blir å avgjøre hvem som står bak brannen. Denne etterforskningen kan komme til å ta lang tid, ettersom den intense brannen kan ha ødelagt viktige spor.

Frem til nå har myndighetene fokusert på å slukke brannen, fremfor en etterforskning av årsaken. Nå som brannen er stabilisert kan fokuset flyttes over på hvorfor, og ikke minst, hvem, som kan stå bak brannen som har ødelagt 9200 hektar de siste dagene.