Helsepersonell på øyene får kompensasjon etter pandemien


Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres, sier det er et spørsmål om rettferdighet. Regjeringen har ikke slått fast hva beløpet blir.

Kanariøyene vil gi ekstra kompensasjon til helsepersonell for deres innsats under viruskrisen. Øyregjeringen analyserer nå hvilke økonomiske tiltak som skal gjøres for å gi helsepersonellet en «velfortjent bonus».

Presidenten anerkjenner innsatsen som er gjort de siste månedene, hvor helsepersonell har jobbet lange dager og helger med mye overtid. Han sier kompensasjonen er på bordet, og at regjeringen nå vil vurdere detaljene rundt tiltaket.

Økonomisk kompensasjon for helsepersonell har allerede vært på bordet hos flere av fagforeningene, men kostnaden av et slikt tiltak har vært gjenstand for forhandlinger. Regjeringen mener det trolig vil beløpe seg til flere millioner euro.

Regjeringen skal nå avgjøre hvor mye som skal utbetales og hvem som har rett på kompensasjon. Ikke alle har jobbet på frontlinjene, og det vurderes derfor om kompensasjonen skal forbeholdes de som har vært mest utsatt for viruskrisen i jobben sin.