Siste
Illustrasjonsfoto: Avinor - Espen Solli

Her er risikoen for å bli smittet under reisen størst


Mange er naturlig nok i tvil om de bør sette seg på et fly i disse tider. Frykten for å bli smittet gjør at mange velger å ikke reise på ferie. Men er risikoen egentlig så stor? Og på hvilket tidspunkt under reisen er du i størst fare for å bli smittet?

Foreløpig mangler det god dokumentasjon på hvor stor smitterisikoen er på fly. Norske helsemyndigheter utfører smittesporing når de får melding om personer som har reist med fly i perioden de kan ha vært smittsomme.
– Erfaringen så langt viser at enkelte av nærkontaktene senere blir syke med covid-19, men det er sjelden. Det er også vanskelig å slå fast om disse personene er smittet under selve flyreisen. De kan ha vært utsatt for smitte i andre sammenhenger også, forklarer overlege ved Folkehelseinstituttet, Didrik F. Vestrheim, til Canariavisen.

 
Reise til Spania nå? Dette sier forsikringsselskapene
 

Slik renses luften om bord

Mange av flyselskapene benytter også nyere fly som har meget god utskiftning og rensing av luften om bord. I nyere fly sendes luften fra taket i kabinen og ned langs veggene, og luften som resirkuleres blir renset gjennom HEPA-filtre.

Ifølge Norwegian er alle deres fly utstyrt med HEPA-filtre som er meget effektive til å fange luftbårne mikrober – inkludert bakterier og virus. Ifølge selskapet er disse filtrene omtrent like effektive som teknologien brukt i operasjonssaler. SAS benytter den samme teknologien om bord i de fleste av sine fly, ifølge deres informasjonsside om luftkvalitet.

– Generelt regner vi med at sannsynligheten for smitte på fly er begrenset. Passasjerene har lite kontakt med hverandre ansikt til ansikt, det er lite bevegelse, og den raskt utskiftningen av luften i kabinen kan også være gunstig, forklarer Vestrheim.

Illustrasjonsfoto: Kristin S. Lillerud/Norwegian

Mangler statistikk

Ifølge professor og instituttleder for Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Siri Forsmo, avhenger smittefaren om bord av en rekke faktorer. 

– Jeg tror ingen kan gi et statistisk mål på smitterisiko på fly. Det vil være avhengig av hvor mange smittete som er om bord, hvor nær man er den eller de smittete og kanskje også noe med flytype og ventilasjons- og luftrenseanlegg, forklarer Forsmo.

Her er det størst risiko

Professoren mener at risikoen for å bli smittet er størst på flyplassen og under boarding. 

– Det er selve flyplassen som utgjør den største risikoen ved flyvning. Både er det mange mennesker på ett sted, mange kontaktpunkter, ikke alltid like lett med avstand, men også vanskeligere med smittesporing som er helt grunnleggende for å få kontroll med en smittsom sykdom.

Avinor skriver i en e-post til Canariavisen at de er opptatt av at reisende og ansatte skal føle seg trygge på flyplassene deres. 

– Vi har gjennom jevnlig og god dialog sørget for å innføre norske helsemyndigheters foreslåtte tiltak og gitt råd om hvordan tiltak kan gjennomføres på en god og effektiv måte. For eksempel å sikre at avstandsreglene holdes,  at passasjerene selv kan ivareta god håndhygiene, montering av pleksiglass, klistremerker i gulv, på innsjekkingsautomater og stoler + god tilgjengelighet av hånddesinfeksjon i terminalene.

– Renholdet er tilpasset det til enhver tid gjeldende behov, og fokuset er stort på berøringspunkter i terminalene som hyppig brukes av passasjerene. Hyppigere oppfølging av toaletter, der påfyll av såpe, papir og generelt renhold blir sjekket ekstra.

Innfører påbud om munnbind på Gardermoen

I dag kunne nettavisen Flysmart24 melde at Avinor straksinnfører munnbind-påbud på Gardermoen. Denne nyheten sprakk bare timer etter at Avinor skrev følgende til Canariavisen:

– Det er norske helsemyndigheter som anbefaler smittevernstiltak og innføringen av munnbind som et koronatiltak på norske flyplasser er ikke et av de anbefalte tiltakene fra Helsedirektoratet eller FHI. Dersom det kommer forslag til nye tiltak fra norske helsemyndigheter vil Avinor følge disse, men enn så lenge er det ikke kommet forslag om nye tiltak.

Nå snur imidlertid Avinor og innfører altså munnbind-påbud på Oslo Lufthavn Gardermoen etter krav fra Ullensaker kommune.

Illustrasjonsfoto: Avinor - Espen Solli

Unngår fly

Personlig foretrekker Forsmo å reise med tog for å unngå nærkontakten en flyreise medfører. Det er først og fremst flyplassen hun peker på som en risiko.

– For min egen del har jeg unngått å fly etter at Covid-19 brøt løs, og jeg fløy ofte i jobb før det, og hovedårsaken er at jeg vil unngå flyplasser. Menneskenes reiseaktivitet er helt klart den viktigste årsaken til spredning av epidemien og som har ført til en pandemi, altså en global epidemi.

Hun tror ikke selve flyreisen er mer risikabel enn andre aktiviteter der folk er samlet, men understreker at reising bidrar til økt spredning av smitte. 

– Må jeg reise f.eks. til Oslo foretrekker jeg nattog med sovekupe fordi man der ikke eksponeres for mange andre. Jeg tror ikke selve flyreisen er mer risikabel for den enkelte enn andre aktiviteter med mange mennesker samlet, men, altså, det bidrar til spredning av smittsom sykdom i befolkningen, forklarer professoren.

Illustrasjonsfoto: Snøhetta/Vy

Viktig at man følger reglene

Flyselskapene og flyplassene har innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning. I tillegg til bruk av munnbind om bord er det begrensninger i serveringen hos de fleste selskaper, og man må holde avstand når man går av og på flyet.

– Tiltakene som er anbefalt og satt i verk ved flyreiser kan bidra til å redusere smitterisikoen. Vi anbefaler at alle som skal på reise å følget reiserådene fra Utenriksdepartementet, vurderer risikoen for å bli smittet, og setter seg inn i muligheten til helsehjelp og oppfølging. Det er spesielt viktig at personer som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 vurderer dette før en reise, forklarer Didrik F. Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

 
5 nordmenn forteller: Derfor reiser vi til Gran Canaria nå
 
Siri Forsmo ved NTNU understreker at god avstand er avgjørende når man skal ut å reise. 

– Hvis man må reise og dermed ta fly er det å holde avstand på minst en meter det aller viktigste, dersom det lar seg gjøre. Og ikke fly hvis man har luftveissymptomer av noe slag, det vil si, ikke utsette andre for potensiell smitte, forklarer hun.

– I smitteforebygging er det forøvrig viktig å huske at tiltakene ikke bare er for å beskytte seg selv, men også for å beskytte andre. Vi samfunnsmedisinere og epidemiologer tenker først og fremst på gruppenivå, og alle tiltakene er ment for å forhindre/bremse smitte i befolkningen, avslutter Forsmo.

Oppdateringslogg: 

1. oktober kl. 14:54: saken er oppdatert med uttalelser fra Avinor og informasjon om det nye munnbind-påbudet på Oslo Lufthavn Gardermoen.