ARKIVFOTO: Øyrådet på Gran Canaria sitt hovedkvarter. Foto: Beta15, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Hjelpepakke på 7 millioner til bedrifter på Gran Canaria


Øyrådet på Gran Canaria signerte på torsdag en avtale med Handelskammeret på øya om direkte støtte på 7 millioner euro til små og mellomstore bedrifter.

Støtten skal i hovedsak gå til serveringssteder, treningssentre og småbedrifter som før pandemien solgte sine varer på markeder.

Hjelpepakken er forventet å bli tilgjengelig i løpet våren og sommeren, og skal styres av Handelskammeret på Gran Canaria.

Trolig vil søknadsperioden vare i en måned før utbetalingene også går over en måned. Dermed er håpet at støtten skal stå på konto hos de bedriftene som kvalifiserer innen to måneder.

Over 8000 bedrifter kvalifiserer

Presidenten i øyrådet på Gran Canaria, Antonio Morales, har forklart at denne støtteordningen er beregnet på de sektorene som er hardest rammet over tid.

Ifølge beregninger utført av øyrådet er det 5300 barer, restauranter og utesteder, 512 treningssentre og 2400 selskaper som har benyttet markeder som salgsarena som kvalifiserer for denne støtteordningen.

Opptil 5000 euro

For de fleste bedriftene blir det neppe snakk om store beløp. Støtten er beregnet til mellom 1000 - 2500 euro per bedrift, men den kan komme opp i inntil 5000 euro i visse tilfeller. Dette er uansett mer enn den forrige runden med støtte, som lå på rundt 1000 euro.

Ifølge Morales håper øyrådet at alt skal være klart for å ta imot søknader fra 19. april. Han understreker at det skal være enkelt å søke uten å gjennomgå unødvendige byråkratiske prosesser.

Kan kombineres

Øyrådets president understreket også at støtten kan kombineres med andre støtteordninger.

Forrige gang en slik støtteordning ble lansert søkte 10.612 bedrifter om hjelp. Av disse fikk rundt 8% avslag, mens 9751 bedrifter fikk innvilget støtte.