Foto: Guaguas Municipales

Ikke et eneste smittetilfelle på bybussene


En ny studie viser at buss er et meget trygt fremkomstmiddel i pandemien, til tross for at kollektivtransport lenge har vært fryktet på grunn av smittefare.

– Bevisene forteller oss at det ikke har vært noen virussmitte på kollektivtransportens kjøretøyer og at tiltakene som har blitt innført tilbyr høy sikkerhet. Faktisk har det ikke vært noen utbrudd på kollektivtransport i Europeiske byer, forklarer direktør for teknisk museum i Las Palmas og Covid-19-ekspert José Gilberto Moreno til avisen La Provincia.

Moreno jobber blant annet med Covid-19 i Verdens Helseorganisasjon.

Forskningen ble lagt frem forrige torsdag og skal snart publiseres i vitenskapelige tidsskrifter. I tillegg har resultatene blitt sendt til helsetjenesten og vitenskapskomiteen i regjeringen på Kanariøyene.

38 bussruter analysert

Moreno har sammen med en rekke personer i felten og andre forskere analysert smitterutene som coronaviruset har tatt. Forskerne har også sett på hvordan ventilasjonen på 38 bussruter fungerer, og hvor raskt luften om bord i bussene byttes ut.

Studien ble utført i perioden 18. februar til 5. mars, da det var innført ekstraordinære tiltak slik som en kapasitetsbegrensning på 50% i kollektivtransporten.

Fant ingen smitte

– I tillegg ønsket vi å inkludere karnevalsuka for å evaluere reduksjonen i mobilitet og sammenligne det med andre dager med større trafikk, forklarer museumsdirektøren.

– Bevisene forteller oss at det ikke har vært noen smitte, konkluderer Moreno overfor avisen La Provincia.

Folk er flinke

Forskerne i felten merket seg at 100% av sjåførene fulgte maskepåbudet til enhver tid, og at de også brukte masken korrekt.
Blant passasjerene brukte 91% masken sin korrekt, mens 96,8% av de som ikke hadde sitteplass overholdt sikkerhetsavstanden.

Kun 4,9% av de sittende passasjerene deltok i sosiale aktiviteter på bussen slik som å føre samtaler med andre, mens dette tallet var 9,5% for stående passasjerer.

– Generelt vil vi se dette er god oppførsel hos innbyggerne, sier Moreno.

Analyserte overflater

Inspektørene som utførte studien tok også prøver for å se om de kunne finne viruspartikler på bussene. De sjekket håndtak, stoppknapper, dispensere og sjåførens område.

– Vi fant ingen tegn til virus i noen av tilfellene, var konklusjonen.

God ventilasjon

Også ventilasjon får bussene skryt for. Ifølge analysene som ble gjort ble dørene åpnet på 69,5% av holdeplassene i de to første ukene mens analysen pågikk. Etter at Gran Canaria gikk over i nivå tre, som innebærer enda strengere tiltak, ble dørene åpnet på 100% av holdeplassene. Vinduene var også åpne for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon.
Luftkvaliteten om bord var ifølge forskere som forventet og på normale nivåer. Ettersom det var bybussene som ble analysert var luftkvaliteten bedre i utkanten av byen.