Grafen over overdødelighet bygger på tall om antall totale dødsfall på Kanariøyene. Kilde: ElDiario.es

Ingen kraftig økning i overdødeligheten på Kanariøyene


Hvor mange som dør på grunn av Covid-19 kan måles på mange måter. En av metodene som blir brukt for å vurdere dette er såkalt overdødelighet, altså hvor mange som dør i befolkningen, og om det dør flere enn normalt.

Helsedepartementet på Kanariøyene har så langt bekreftet over 500 dødsfall som følge av Covid-19 på øygruppen. Likevel har ikke overdødeligheten steget nevneverdig på øygruppen, og faktisk har den vært ganske stabil de siste tre årene.

Riktignok har den vært høyere enn gjennomsnittet siden 1975, men det er ingen statistikk som tyder på at den har skutt kraftig i været, slik blant andre det nasjonale statistiske institutt mener har skjedd i Spania (sak fra 03.06.2020).

Regner ut alle dødsfall

I Spania utregnes overdødeligheten gjennom et system kjent som Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), som registrerer daglige dødsfall i landet uavhengig av årsak, og dermed også de dødsfallene som ikke er forårsaket av coronaviruset.

På grafen under kan du se ukentlige dødsfall slik de har blitt registrert av MoMo, fra 1975 og frem til i dag. Den svarte linjen representerer gjennomsnittlig dødelighet på Kanariøyene fra år 2000 og frem til 2019. Den røde viser tallene for 2020, og de grå viser tallene for de andre årene.

Overdødeligheten på Kanariøyene. Kilde: MoMo (ISCIII), INE, El Diario

Se grafen i sin helhet på Datawrapper

Årene som er valgt for analysen er 2018, 2019 og 2020, ettersom de har en konstant trend som ligger over gjennomsnittet. Det vil si at det ble registrert overdødelighet mesteparten av tiden i disse årene.

Selv om 2020 var året pandemien kom til Kanariøyene har ikke året vært det med høyest overdødelighet. 16 000 dødsfall har blitt registrert i løpet av 2020, omtrent det samme som året før.

Av de tre årene var det i 2018 det ble registrert flest dødsfall på en uke, med 465 dødsfall i uke 5 og tre andre topper fra januar og februar.

Saken fortsetter under annonsen.
 

Over gjennomsnittet

Overdødeligheten som er representert av den røde linjen i 2020 er likevel merkbart over gjennomsnittet. I uke 1 2020 ble det registrert over dødsfall, og uker senere steg dette til 400 dødsfall per uke. Slik fortsatte det frem til mars, like etter at pandemien ble bekreftet på Kanariøyene.

Med pandemiens ankomst kom også økninger i dødeligheten, men den oversteg aldri tallene som ble samlet inn i januar – altså før pandemien kom til øygruppen.

Følger bølgene i pandemien

Dette betyr ikke at pandemien ikke har lagt fra seg spor i statistikken. Overdødeligheten øker nemlig i takt med de såkalte bølgene i pandemien

Den første ble observert i mars, den andre i fjor sommer, og økningen i slutten av november viser den økte smitten i den tredje bølgen som fremdeles pågår. Denne vises i den mørkerøde linjen som representerer overdødeligheten så langt i 2021.

Underestimert

Det er også viktig å understreke at tallene for 2020 og 2021 er underestimert, ettersom statistikken kun inkluderer rundt 93% av befolkningen og foreløpig er kun registreringer av dødsfall som er lagt inn i datasystemet inkludert.

Statistikkene kan altså endres noe, etterhvert som mer data kommer inn via MoMo-systemet.

Høyeste på 45 år i Spania

På landsbasis har overdødeligheten vært større.

Ifølge Eldiario.es har mer enn 18 000 mennesker mistet livet 21 dager i strekk mellom 23. mars til 12. april i 2020. Det er det høyeste tallet registrert på 45 år i Spania. Igjen er det viktig å presisere at overdødeligheten er basert på alle dødsfall – også de som ikke forårsakes av Covid-19.

Fra januar til desember i fjor var det ifølge avisen 68 000 flere dødsfall enn forventet i Spania, og dermed blir året 2020 det dødeligste året siden Spania fikk demokrati, både i absolutte tall og justert for innbyggertall.