Siste

Innfører restriksjoner

Gran Canaria går inn i en periode med høy skogbrannfare frem til oktober.


Dette betyr at farenivået økes til oransje, og brenning av jordbruksavfall forbys, melder øyrådet. 

Fra og med mandag 1. juli er det kun tillatt å bruke murbygde grillplasser i friluftsområder, så lenge det ikke er innført forbud på grunn av brannfare. 

Dette fordi disse områdene er store og jevnlig vedlikeholdes med fjerning av kratt og beskjæring av trær. Dermed anses de fastmonterte grillplassene som trygge steder å fyre opp, selv om sommeren. 

Bruk av maskiner som kan skape gnister, en av de største årsakene til brann dersom man ikke tar forholdsregler, er ikke generelt forbudt på denne tiden av året, men det er restriksjoner knyttet til bruk av slike maskiner. 

Bråtebrann, som er nødvendig gjennom året for å redusere mengden brennbart materiale etter beskjæring og annet arbeid på gårdene, er det derimot innført totalforbud mot frem til oktober.

Ferdsel på stier og skogsveier er generelt tillatt, med mindre det innføres forbud på grunn av skogbrannfare.

Tilgang til Tamadaba nasjonalpark er også åpen, og det samme gjelder friluftsområdet og campingplassen der.

Bålbrenning i fjellet er totalforbudt, hele året og under alle omstendigheter, opplyser øyrådet.