Innsikt: derfor kommer papirløse flyktninger i småbåt til Kanariøyene


Toppfoto, viser stabelen av flyktningbåter på Arguineguín-havna: Ann Cathrin Foseid El Allaoui

Etter flere måneder med mange ankomster ser det nå ut til at antallet flyktninger i småbåter har gått noe tilbake. Ifølge data fra FNs flyktningorgan ankom 1029 personer fra Afrika til Kanariøyene i småbåt i februar. Til sammen kom det 33 båter i februar, ifølge innenriksdepartementet.

Men i løpet av de siste årene har tusenvis av mennesker risikert livet, og flere har mistet det. De trosser sult, tørste og kulde, for å krysse havet i småbåt.

Hvorfor velger så mange å risikere liv og helse for å krysse havet på vei til Kanariøyene, fremfor å ta fly? Og hvorfor er nesten alle som kommer hit papirløse?

Bak tallene, og de personlige, økonomiske og sosiale motivasjonene som tar disse menneskene ut på en lang og farlig reise, er en av de underliggende årsakene til dette at det å komme lovlig til Spania er tilnærmet umulig for disse menneskene.

Immigranter ankommer Fuerteventura etter å ha blitt reddet til havs.

Får ikke visum

Ifølge den Internasjonale organisasjonen for migrasjon i Senegal er det migrasjonsdynamikken som gjør at den farlige ruten over havet blir valgt. 

«Sjøruten til Spania blir valgt på grunn av mangel på andre alternativer,» står det i deres migrasjonsrapport fra 2018.

Mange av de som har kommet i småbåter langs den kanariske kysten de siste månedene oppgir at de valgte sjøveien nettopp fordi det var for vanskelig å få visum fra en stat i EU. En ung mann fra Sierra Leone har fortalt at han søkte om visum fra Tyskland, men dette ble avslått uten at han fikk vite grunnen.

En annen ung mann som ankom Gran Canaria i november sier han ikke engang forsøkte å søke om visum, fordi det er en umulig og alt for dyr prosess.

Den samme historien går igjen. En mann fra Elfenbenskysten som har bodd på asylmottak i Las Palmas siden desember forteller at han først ville reise med fly, men at det var umulig fordi han ikke kunne få visum. «Jeg ble tvunget til å komme sjøveien,» er en forklaring som går igjen.

Flyktninger som ble reddet utenfor Gran Canaria ankom Arguineguín samtidig som båten med «De Tre Konger» ankom havna julen 2019.

 

Svart arbeidsmarked

Skal man få arbeidsvisum i Spania, og dermed komme lovlig til landet, må man først ha et konkret jobbtilbud fra en arbeidsgiver i landet. Med 14 prosent arbeidsledighet er sjansen for dette minimal. Men det betyr ikke at det ikke finnes jobber til disse menneskene; det svarte arbeidsmarkedet ansetter mer enn gjerne ulovlige immigranter.

Dermed fører den kompliserte immigrasjonsprosessen til at flere velger en langt farligere vei til Spania, og at den svarte økonomien vokser. Behovet for arbeidere i flere markeder hvor de lokale ikke selv vil jobbe er økende.

Når landet ikke har et system på plass for en smidig søknadsprosess som gjør det enkelt å velge den lovlige ruten, er veien kort til et ukontrollert svart arbeidsmarked, og ikke minst, tap av liv. Vi må heller ikke glemme at mange av disse immigrantene blir utsatt for umennesklige arbeidsforhold, nettopp fordi de aldri fikk sjansen til å reise inn på lovlig vis.

Dette er grenseovergangen som møter de som forsøker seg på lovlig immigrasjon. Her mellom Marokko og Melilla i Spania. Foto: Ann Cathrin Foseid El Allaoui

Spansk byråkrati

Flere har også forsøkt å komme til Spania på et 90-dagers visum. Heller ikke dette er et alternativ mange prøver på, nettopp på grunn av en overkomplisert søknadsprosess, som sannsynligvis ender i avslag uansett.

Selv med all nødvendig dokumentasjon innlevert, og alle gebyrer betalt, er sjansen for å få innvilget dette minimal.

Hvis en fra Senegal skal komme seg til Spania på lovlig vis må vedkommende betale 80 euro i et ikke-refunderbart gebyr, oppgi lønnslipper for de siste seks måneder, kontoutskrifter for de siste tre måneder, selvangivelse for de siste tre år, bevis på reiseforsikring, og hotell og flybilletter - inkludert returbillett.

For en fattig arbeider fra Senegal kan det jo tenkes at dette blir mer enn de fleste klarer å bite over. Og når man ser hvordan Guardia Civil forsvarer grensegjerdet, slik det ble dokumentert i videoen under, blir kanskje valget av båt til Kanariøyene litt mer forståelig.