Illustrasjon: Envato Elements

Inntil 95% dyrere strøm på disse klokkeslettene


Siden 1. juni har et nytt takstsystem for strømpriser vært gjeldende i hele Spania. Målet med endringen er at vi skal bruke mindre strøm og ha et mer effektivt forbruk.

Den største endringen er at det nå blir tre perioder med varierende priser: topptakst, flat takst og bunntakst.

Dermed vil prisene variere kraftig etter hvilken tid på døgnet det er. Slik er takstperiodene oppdelt:

  • Topptakst/dyrest: 10:00 - 14:00 / 18:00 - 22:00
  • Flat takst/moderat: 08:00 - 10:00 / 14:00 - 18:00 / 22:00 - 23:59
  • Bunntakst/billig: 00:00 - 08:00
I helger og på helligdager er det imidlertid bunntakst som gjelder døgnet rundt.

Det nye takstsystemet skal være enklere å forholde seg til. Forbrukere med en kontrakt på mindre enn 15kW vil gå fra å ha seks forskjellige takster til én enkelt, men blir fakturert mer eller mindre avhengig av de tre tidsperiodene.

Kontroversiell

Endringen har vært kontroversiell, blant annet fordi prisforskjellene vil være store mellom periodene.

Ifølge Eldiario.es kan prisen under topptakst-perioder være opptil 95% høyere enn ved bunntakst. Flat takst skal være 25% billigere enn topptakst.

Det blir altså brått dyrt å bruke mye strøm i perioder da man gjerne ønsker å bruke mer strøm. I tillegg oppfordrer de nye reguleringene folk til å kjøre ting som oppvaskmaskiner og klesvask på nattestid, noe som er forbundet med økt brannfare.

Bør tilpasse forbruket

Hvordan dette påvirker bunnlinjen for oss som forbrukere vil avhenge av forbruksmønsteret vi har. Ifølge Nasjonal kommisjon for markeder og konkurranse, CNMC, vil rundt 19 millioner forbrukere kunne spare inntil 3,3% på strømregningen, mens den kan øke noe for rundt ti millioner forbrukere.

Forbrukseksempel fra CNMC:

Hvis en gjennomsnittlig forbruker (med strømkontrakt på 4 kW) kutter forbruket til 3,5 kW under topptakst-perioden og bruker 2,3 kW under bunntakst-perioden, vil de spare 6,8% i forbruksdelen av strømregningen. Skatter, avgifter og linjeleie er faste priser som ikke varierer med tiden på døgnet. Dermed kan de spare inntil 3,4%, ettersom forbruksdelen utgjør rundt 50% av strømregningen.

CNMC anbefaler derfor at man flytter aktiviteter som krever mye strøm til bunnpris-perioden. De trekker frem stryking av klær som et eksempel der man kan spare inntil 38 euro i året ved å stryke klærne mellom 00:00 og 08:00.

Bevisste valg

Målet med den nye prisstrukturen er at Spania skal redusere sitt klimaavtrykk og øke effektiviteten i strømnettet. Det handler i stor grad om at vi som forbrukere tar bevisste valg rundt strømforbruket.

De nye tidene er satt opp basert på belastningen i strømnettet, men det kan komme endringer i dette systemet hvis forbrukerne endrer bruksmønster.

Endringen trådte i kraft 1. juni, og kommer etter to uker med rekorddyr strøm i Spania. I to uker før endringen trådte i kraft var gjennomsnittsprisen nesten 60 euro per MWh. I april var strømmen også 15% dyrere enn i mars.