Foto: Policia Local

Kan bli enda strengere tiltak på Gran Canaria og Tenerife


Denne torsdagen kunngjorde regjeringen på Kanariøyene endringer i smitteverntiltakene på øygruppen.

For Gran Canaria og Tenerife betyr dette foreløpig ingen endringer. Øyene blir i nest høyeste tiltaksnivå –  nivå 3 – med eksisterende tiltak.

Fuerteventura går derimot ned til nivå 2 på grunn av bedring i smittesituasjonen. I dette nivået er også Lanzarote.

La Palma, La Gomera og El Hierro blir i nivå 1, som er det laveste tiltaksnivået.

Talsmann for øyregjeringen Julio Pérez forklarte at myndighetene bekymrer seg for smitteutviklingen på Gran Canaria og Tenerife. Til tross for strenge tiltak i flere uker har ikke smittetrykket gått ned.

Øker på Tenerife, flat på Gran Canaria

Smittetrenden er stort sett flat på Gran Canaria, men øker noe på Tenerife.

Øyregjeringen utelukker derfor ikke at det kan komme endringer i tiltakene som følge av dette.

– Med de samme tiltakene har vi hatt bedre resultater tidligere. Det er vanskelig å vite hvorfor det stagnerer nå, forklarte Pérez under torsdagens pressekonferanse.

Kan strammes inn

Dermed er det mulig at det strammes inn på både Tenerife og Gran Canaria neste uke, når regjeringen på nytt skal vurdere smittesituasjonen.

– Vi må tenke på hvordan vi reduserer konsekvensene av sykdommen. Det handler ikke bare om smittetall, for også intensivavdelingene har hatt høyt press og langvarige innleggelser, fortsatte Pérez.

Øyregjeringen vil derfor vurdere endringer i tiltakene som gjelder i påvente av at unntakstilstanden i landet er over 9. mai.

Pérez forklarte at noen tiltak kan forsvinne når dette skjer, men at andre tiltak blir opprettholdt.

Vaksinene fungerer godt

Når det gjelder vaksineringen var Pérez mer positiv. Han pekte på at smitten har gått kraftig ned på pleiehjem, der nesten alle brukere og ansatte er vaksinert.

– Dette gir et godt grunnlag for å anta at det samme vil skje i de neste vaksinegruppene, sa Pérez.

Setter opptil 17 000 doser daglig

Han understreket at Kanariøyene nå setter mellom 16 000 - 17 000 doser hver dag, og at dette kan komme opp i 30 000 daglige doser når flere vaksineforsendelser er på plass.

Vaksineringen har blitt forsinket av pausen i bruken av AstraZeneca i mars og nå av Janssen-vaksinen, som også er satt på pause mens helsemyndighetene vurderer tilfeller av blodpropp.

Pérez forklarte at det vil komme flere Pfizer-doser som kan bidra til å løse dette problemet snart.

– Vi vil ta igjen det tapte vi hadde med AstraZeneca-vaksinene, sa han.

Smittetrenden

Smittetrenden på Kanariøyene som helhet har vært flat de siste dagene, og ligger nå på 133,05 smittede per 100 000 innbyggere.

På Tenerife har det vært en økning siden 7. april, fra 118,89 til 142,47 smittede per 100 000 innbyggere.

Gran Canaria har en relativt flat smittetrend den siste tiden, som faktisk har gått noe ned i samme periode. Smitten var på 152,07 den 7. april, men har hatt en liten nedgang til 148,33 per 100 000 innbyggere.

På Lanzarote er smittetrenden stigende. 7. april var det 71,24 smittede per 100 000, men dette er nå oppe i 90,49 per 100 000.

Fuerteventura fortsetter nedgangen fra 92,71 den 7. april til 81,85 nå.

Dette er nivå 1 (La Palma, La Gomera og El Hierro)

 • Portforbud gjelder fra 00:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på inntil 10 personer.
 • På utesteder kan det sitte være maksimalt 10 personer per bord utendørs, og maksimalt 6 personer innendørs. Utesteder skal stenge før klokken 00:00. Kapasiteten innendørs reduseres til 75%. Ved baren kan det være maks fire personer.
 • Sportsaktiviteter inne og ute kan ha maks 10 personer per gruppe inkludert trener/dommer hvis avstand på 2 meter ikke kan overholdes til enhver tid. Publikum kan være tilstede på sportsarrangementer, men kapasiteten begrenses til 50% og avstand på minst 1,5 meter må kunne overholdes.
 • Spillehaller og casinoer får holde åpent med 75% kapasitet.

Dette er nivå 2 (Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura)

 • Portforbud gjelder fra 23:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på inntil 6 personer.
 • På utesteder kan det sitte være maksimalt 6 personer per bord utendørs og 4 personer innendørs. Utesteder skal stenge før klokken 23:00. Kapasiteten innendørs reduseres til 50%, og utendørs til 75%. Ved baren kan det være maks 2 personer.
 • Sportsaktiviteter inne og ute kan ha maks 6 personer per gruppe inkludert trener/dommer hvis avstand på 2 meter ikke kan overholdes til enhver tid. Kapasitet reduseres til 75%.
 • Passasjerkapasiteten på kollektivtrafikk reduseres til 50%.
 • Besøk hos pasienter på sykehus begrenses.
 • Spillehaller og casinoer får holde åpent med 50% kapasitet.

Dette er nivå 3 (Gran Canaria, Tenerife)

 • Portforbud gjelder fra 22:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på inntil 4 personer.
 • På utesteder kan det sitte være maksimalt 4 personer per bord. Utesteder skal stenge før klokken 22:00. Kapasiteten utendørs reduseres til 50%.  Servering innendørs og konsum ved bardisken er forbudt
 • Treningssentre kan holde åpent med 33% kapasitet. Påbud om munnbind og minst to meters avstand til enhver tid. Ingen grupper kan overskride fire personer, inkludert trener.
 • Passasjerkapasiteten på kollektivtrafikk reduseres til 50%.
 • Alle besøk på sykehus og pleiehjem stanses, med unntak av kritiske besøk som bedømmes å være strengt nødvendige av institusjonen.
 • Inn- og utreise til øyer i nivå 3 er begrenset til strengt nødvendig trafikk.
 • Forretningsmøter, seminarer ol. kan kun foregå digitalt.
 • Spillehaller og casinoer får holde åpent med 33% kapasitet. Konsum av mat og drikke er forbudt i lokalene.

Dette er nivå 4 (ingen øyer er i nivå 4)

 • Portforbud gjelder fra 22:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på inntil 2 personer.
 • På utesteder kan det sitte være maksimalt 4 personer per bord. Utesteder skal stenge før klokken 18:00. Kapasiteten utendørs reduseres til 50%.  Servering innendørs og konsum ved bardisken er forbudt
 • Sportsaktiviteter kan kun utføres utendørs, og kun individuelt, med minimum 2 meter avstand til enhver tid.
 • Passasjerkapasiteten på kollektivtrafikk reduseres til 50%.
 • Alle besøk på sykehus og pleiehjem stanses, med unntak av kritiske besøk som bedømmes å være strengt nødvendige av institusjonen.
 • Inn- og utreise til øyer i nivå 3 er begrenset til strengt nødvendig trafikk.
 • Forretningsmøter, seminarer ol. kan kun foregå digitalt.
 • Alle butikker, tjenester og bedrifter som ikke anses som strengt nødvendige skal stenge senest klokken 18:00.
 • Spillehaller, casino ol. stenges.