Foto: Mogán Mall

Kan stoppe begge de nye kjøpesentrene i Puerto Rico


Mogán kommune har for tiden 24 prosjekter og lisenser under planlegging, i det som er tidenes største moderniseringsprosjekt for kommunen. Men nylig annullerte en dommer i høyesterett på Kanariøyene en rekke prosjekter fordi rapporter fra kystverket mangler eller ikke er tilfredstillende.

Avgjørelsen kan fremdeles ankes, og Mogán kommune har derfor valgt å fortsette sin saksbehandling i prosjektene. Kommunens rådmann for byplanlegging, Mencey Navarro, sier prosjektet for modernisering fremdeles er levende og i full gang.

Ratifiseringen av dommen vil uansett ikke komme med det første, og kommunen som er ledet av den kontroversielle ordføreren Onalia Bueno har sagt de vil anke avgjørelsen.

Eiere ved det gamle senteretet står bak

Det var eierforeningen ved første fase av det gamle senteret i Puerto Rico som registrerte søksmålet mot kommunen.

Det gamle senteret er for tiden under oppussing, men møter nå konkurranse fra hele to nye kjøpesentre i Puerto Rico: The Market, og Mogan Mall. Eierforeningen i første fase mener utbyggingen av disse sentrene overmetter markedet, og har bedt om at alle utviklingsprosjekter stoppes.

I tillegg til 24 prosjekter som er til vurdering har 18 prosjekter fått grønt lys, og mange av disse er allerede påbegynt eller ferdigstilt.

Dersom dommen blir ratifisert vil dette i praksis bety at de to sentrene kan måtte stenge. De må ikke nødvendigvis rives, men eierne kan ikke lenger utføre arbeid på sentrene utover vedlikehold for å ivareta den nåværende standarden.

Kan stoppe utviklingsplanen

Eierforeningen har foreløpig ikke besluttet hva de vil gjøre nå som en dom foreligger. De har muligheten til å be om at dommen gjøres effektiv, som i praksis vil stoppe hele utviklingsplanen – hvis retten er enig i en slik avgjørelse.

Navarro har sagt at kommunen i så fall vil kunne regulere prosjektene i en ny plan.

Store uenigheter

For øyeblikket er avstanden mellom partene stor.

På den ene siden har man eiere av bedrifter, lokaler og det gamle senteret i Puerto Rico, som nylig har investert store summer i en rehabilitering. De møter nå økt konkurranse fra to helt nye sentre i samme by. De mener derfor at moderniseringsplanen har skadet deres grunnlag for videre drift.

På den andre siden har man kommunen, som har et sterkt ønske om å modernisere  turistområdene for å gjøre disse mer attraktive for et større publikum.

Begge parter sier de er åpne for dialog, men kommunen har sagt at de krever spesifikke svar på hva motparten ønsker, slik at de kan vurdere om deres forslag er mulig å gjennomføre eller ikke.

Eierforeningen mener de bør få ytterligere kompensasjon som følge av problemene de opplever etter at de to sentrene ble bygd. De har allerede fått reduserte avgifter, og kommunen mener de ikke kan be om mer.

Navarro har også forsøkt å fraskrive seg ansvaret for at moderniseringsplanen ble en virkelighet, og sier ordførerens parti, Ciuca, hele tiden var mot planen – til tross for at den ble godkjent etter at de kom til makten i Mogán.