Foto: Policia Canaria håndhever smitteverntiltak på Lanzarote. Foto: Policia Canaria

Kanariere er fornøyde med tiltakene, men har lav tillit til myndighetene


Mer enn 65% av kanariere er enig eller veldig enig med tiltakene som er innført av øyregjeringen for å bekjempe coronaviruset på Kanariøyene, viser en ny undersøkelse fra det kanariske statistiske instituttet Istac.

Undersøkelsen ble utført i siste kvartal i 2020 blandt fastboende på øygruppen. Resultatet viser at folk flest er godt fornøyd med måten øyregjeringen har håndtert pandemien.

Fornøyd med tiltakene

Også eksperter og spurte som jobber i militæret, politiet og helsetjenesten er godt fornøyd med tiltakene. 71% av ambulansemedarbeidere sier de har høy tillitt til øyregjeringen, mens ansatte i politiet også ligger på over 50%.

Tiltakene som støttes blant flest i befolkningen er økt fokus på håndhygiene, avstand og munnbind. Disse tiltakene har over 90% oppslutning.

Misfornøyd med stengetider

De tiltakene folk derimot er minst fornøyd med er begrensninger i åpningstider for restauranter og utesteder, der bare 19% svarte at de var enige eller veldig enig.

Portforbud og nedstengning av bestemte nabolag eller byer hadde lavest oppslutning med bare 14% som svarte at de var enige i et slikt tiltak.

Lav tillit til myndighetene

På spørsmål om befolkningen generelt har tillitt til offisielle institusjoner som øyregjeringen, øyrådet, regjeringen i Spania og kommunene svarte 30% at de har dette.

Folk har også lite tillit til informasjonen fra regjeringen på Kanariøyene.

34% av de spurte har høy tillitt til informasjonen fra øygruppens myndigheter. Samtidig kom staten enda dårligere ut, og bare 22% svarte at de stoler på informasjon om pandemien fra staten.

De største utfordringene

Istac har også spurt innbyggerne om hvilke utfordringer de ser på som størst på Kanariøyene.

59% svarte at arbeidsløshet er et stort problem, og 27,5% mente pandemien er en hovedutfordring.

25,3% av de spurte mente innvandring også var en stor utfordring for øygruppen.

Bekymret for pandemien

På spørsmål om pandemien svarte også 46,8% at de er veldig bekymret og 38,8% av de er ganske bekymret.

22% av de spurte var pessimistiske om tidsrammen før Kanariøyene kan komme tilbake til normalen, og tror det vil ta 4-8 år. Flertallet med 56% tror det vil ta 1-3 år. 4% svarte at de aldri tror Kanariøyene kommer tilbake til normalen, mens 5% trodde det vil ta over 8 år.