Kanariøyene er «for dårlig rustet mot klimaendringer» på grunn av «manglende handlingsvilje»


Den pensjonerte koordinatoren for klimaendringer fordømmer den politiske ledelsen på øygruppen for manglende handlingsvilje mot klimaendringer.
«Ledelsen må snarest gjennomføre en radikal sving på 180 grader i sin oppfatning av miljømessig bærekraft og arbeid på en forpliktet måte»
Kanariøyene gjør ikke nok i kampen mot klimaendringer ifølge Ezequiel Navio Vasseur, den tidligere koordinatoren for det nå nedlagte Climate Change Observatory Canario.

Han hevder apati og passivitet preger regjeringens miljøpolitikk.

- Kanariøyene er ubeskyttet mot sosial krise som følge av klimaendringer, på grunn av passiviteten til den autonome regjeringen på Kanariøynene, advarer natureksperten om i sin rapport. 

Navio har tidligere kjempet hardt for å stanse oljeleting utenfor øyene.

Ifølge rapporten er synderne en rekke høytstående politikere på Kanariøyene, og både president Fernando Clavijo og viseminister for miljø Blanca Pérez er nevnt.

- Etter to og et halvt år for å presse frem klimapolitikk i regjeringen på Kanariøyene kan jeg si at det uten tvil mangler politisk vilje til å jobbe med dette problemet. 

Han mener myndighetene må gjøre en helomvending for å utvikle en bærekraftig politikk.

- For å oppnå disse viktige målene må myndighetene snu i sin oppfatning av miljømessig bærekraft. De må forplikte seg til å forsvare Kanariøyenes interesser som trues av klimaendringer og fremme tiltak for å redusere store utslipp av drivhusgasser.