Kanariøyene forbyr engangsplast


Som første region i Spania blir det fra januar 2021 forbud mot engangsplast på Kanariøyene.

Dette kunngjorde regionsregjeringen under en pressekonferanse fredag i forrige uke.

Målet med den nye loven er å redusere forbruket av engangsplast dramatisk på hele øygruppen, og på sikt at strategien mot plastbruk skal bli en del av en ny lov om sirkulær økonomi.

Det skal iverksettes en rekke tiltak i forbindelse med det nye forbudet, slik som separat innsamling, økt resirkulering, gjenbrukk, og holdningskampanjer.

Loven er et skritt på veien mot EUs krav om at all plastemballasje skal være resirkulerbar innen 2030.

Selskaper som ikke følger den nye loven ved å gradvis øke andelen av resirkulerbar plast i produksjonen vil straffes. I tillegg vil private husholdninger rammes av økte avgifter dersom de kaster plastavfall sammen med vanlig restavfall, og disse skal økes frem mot 2030.

I tillegg omfatter strategien bekjempelse av plast i havet, og det er planer om en avtale med fiskeri- og landbrukssektoren for resirkulering og innsamling av plastprodukter.

Forbudet vil gradvis innføres fra 1. januar 2021, og det er også forventet at den vil inneholde sanksjoner mot de som bryter den nye loven.