Kanariøyene går ikke ut av unntakstilstanden helt enda


På mandag går Kanariøyene ut av fase 3 i nedtrappingen av coronatiltakene. Øygruppens president har myndighet til å ta oss ut av unntakstilstanden også, men velger å vente med dette.

Den positive utviklingen i smittesituasjonen på Kanariøyene har ført til  at president Ángel Víctor Torres har besluttet å ta øygruppen ut av fase 3 allerede på mandag. Dermed går øygruppen inn i «den nye normalen» til tross for at unntakstilstanden fremdeles gjelder frem til 21. juni. Den har øyregjeringen valgt å beholde en stund til, for å sikre at den positive utviklingen fortsetter, også etter fase 3.

– Vi trenger en teknisk instruksjon ettersom vi har våre tvil om sameksistens, men ikke om nedtrapping, sier helseministeren på Kanariøyene, Julio Pérez. 

Ny smittevernlov

Kanariøyenes helseminister, Julio Pérez, understreker tre områder hvor regulering vil være nødvendig; bruk av strender, festivaler og valfarter, og flyplasskontroll. Øyregjeringen mener en videreføring av unntakstilstanden ut i den nye normalen vil gjøre det mulig for lokale myndigheter å innføre nødvendige tiltak, også etter at nedtrappingen er ferdig.

Fra 21. juni går hele Spania ut av unntakstilstanden, og dermed trer den nye smittevernloven i kraft. Denne loven legger visse begrensninger på folkesamlinger og hygienetiltak, i tillegg til å videreføre maskepåbudet som gjelder i hele Spania.
Ny smittevernlov: slik blir den nye normalen
 

En rekke tiltak vurderes

Pérez sier også at de vurderer tiltak innen transport, varehandel, industri og hotellsektoren, i tillegg til kulturelle aktiviteter og sikkerhet på arbeidsplasser. Han har bedt alle departementer om å identifisere hvilke tiltak som bør innføres i deres respektive ansvarsområder.

Til nå har Kanariøyene utstedt to spesifikke tiltak som kun gjelder på øygruppen; nattklubber og diskoteker får ikke lov til å åpne i fase 3, og tiltak som regulerer kontrollen av passasjerer i havner og på flyplasser.

Strender og fest

Pérez har også sagt at regjeringen muligens vil innføre regulering av strender, men understreket at de i alle hovedsak vil bistå lokale myndigheter med retningslinjer. Flere kommuner på øygruppen har også etterlyst reguleringer rundt strandbruk og festing, noe regjeringen jobber for å innføre.