Siste
Foto: Canariavisen

Kanariøyene og Spania fortsatt røde hos FHI

Verken Kanariøyene eller Spania kom med på Folkehelseinstituttets grønne liste denne gangen. «


Fra 5. juli samkjører Norge sine terskelverdier for smitte med EU. Det betyr at flere land blir grønne, men det gjelder ikke Spania eller Kanariøyene, som fortsatt er røde.

Les mer om hva det betyr for deg som reiser fra Spania eller Kanariøyene til Norge, lenger ned i saken.

Den norske regjeringenskriver i en pressemelding at de også har vurdert utvalgte øygrupper i Europa og noen land utenfor EU. Kanariøyene er ikke med på lista over grønne øyer i denne omgang.

Økende smitte på Kanariøyene

Denne fredagen ble det nok en dag påvist over 300 nye smittetilfeller på et døgn på Kanariøyene.

343 nye smittetilfeller ble registrert i dag, mens det på torsdag ble påvist 378 nye smittede. På onsdag ble det påvist 292 smittetilfeller.

De fleste nye smittetilfeller er på Tenerife, der 222 nye ble registrert i dag. 81 nye ble påvist på Gran Canaria.

Øygruppen har nå 3721 aktive tilfeller. Av disse er 30 innlagt på intensivavdeling, mens 189 er innlagt med Covid-19 totalt.

Smittetrykket

Smittetrykket på Kanariøyene per 100 000 innbyggere er nå 136,12, opp fra 129,51 i går.

Smittesituasjonen er verst på Tenerife, som har et smittetrykk på 234 per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene. Øya er på rødt nivå for lokale coronatiltak, innført av regjeringen på Kanariøyene.

På Gran Canaria øker smitten også, men situasjonen er langt fra slik den er på Tenerife. Smittetrykket på Gran Canaria er 56,69 per 100 000 innbyggere de siste to ukene, og trenden er stigende.

Gran Canaria er på grønt nivå for lokale coronatiltak, og har derfor færre restriksjoner.

Flere land blir grønne

Etter endringene av kriteriene og terskelverdiene som norske myndigheter bruker, vil flere land bli grønne på FHIs reisekart.

Følgende land blir grønne:

Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Hellas, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være grønne:

Grønland og Island.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde:

Irland, Kypros, Latvia, Monaco, Nederland og Portugal (oransje).

Andorra, Spania og Storbritannia (røde).

Har vurdert Kanariøyene separat

FHI har også vurdert en rekke øyer i Europa. Kanariøyene fortsetter å være rødt, også på øyvurderingen:

Følgende øyer/øygrupper blir grønne:

 • De joniske øyer, Hellas
 • Kreta, Hellas
 • Nordlige egeiske øyer, Hellas
 • Korsika, Frankrike
 • Madeira, Portugal
 • Sardinia, Italia
 • Sicilia, Italia

Følgende øyer/øygrupper blir røde eller oransje:

 • Azorene, Portugal (oransje)
 • Balearene, Spania (oransje)
 • Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)
 • Kanariøyene, Spania (rød)

– Selv om store deler av Europa nå blir grønt, og flere dermed kan reise inn i landet uten å måtte gå i innreisekarantene, vil vi fortsatt ha regler om innreiseregistrering og testing på grensen for de som kommer fra grønne land. Reglene skal beskytte oss mot importsmitte, skaffe oss oversikt og beskytte oss mot nye virusvarianter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Som følge av at EUs terskelverdier og fargekart tas i bruk, vil begrepet «oransje land» heretter bli brukt. Per i dag er det ingen forskjell i innreiseregler mellom oransje og røde land, men det kan endre seg i fremtiden.

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker vurderes alle land og områder for hvilken fargekode de skal få. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal gå fra grønt til rødt.

Oppdateringer av landvurderingene vil bli offentliggjort på regjeringen.no hver fredag kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Når endringene har trådt i kraft oppdateres covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Dette er kravene til innreise og karantene fra 5.juli

 • Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.
 • Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.
 • Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.
 • Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.
 • Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.
 • Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat? Da kan du reise inn til Norge, du er unntatt innreisekarantene, og trenger ikke ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no. Her står det også hvilke unntak som gjelder fra listen over, slik som at mindreårige har unntak for kravet til karantenehotell.

Kriteriene bak landvurderingene

Terskelverdiene for innreise om registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregning. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr dermed «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

 • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 % positive prøver.
 • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 %, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
 • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
 • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering.

Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan også gjøre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene ikke blir det, men blir farget oransje eller rødt.