Siste

Kanariøyene vil ikke stramme inn maskereglene


Regjeringen på Kanariøyene har gjort det klart at de ikke vil stramme inn på maskereglene, slik andre regioner i landet har gjort.

Talsmann for regjeringen på Kanariøyene, Julio Pérez, forsikret i går om at regjeringen ikke ser noen tegn til forverring i pandemien eller brudd på maskereglene som tilsier at de bør stramme inn på tiltakene.

Pérez understreker likevel at myndighetene følger nøye med på situasjonen i hele landet, spesielt med tanke på nye utbrudd.

Strengere i Catalonia og Balearene

Dette kom frem på en pressekonferanse på torsdag etter at øyregjeringen fikk spørsmål om de vurderte lignende tiltak som i Catalonia og på Balearene.

I begge disse regionene har maskepåbudet blitt strammet inn, og det er nå påbudt å benytte maske også når sikkerhetsavstanden kan overholdes.

– Utviklingen fortsatt positiv

Pérez forklarte under pressekonferansen at det ikke er noen nye utbrudd eller vekst i smitten på Kanariøyene, med unntak av immigrantene som har ankommet den siste tiden i småbåter.

– Ser vi bort fra disse episodene er utviklingen fortsatt positiv, sa han til den oppmøtte pressen. 

Pérez var klar på at det er flere hundre mistenkte tilfeller på øygruppen hver dag, men at disse fører til meget få påviste smittetilfeller, og at smittesporingen er meget intens. Likevel ser ikke regjeringen bort fra at innstramminger kan komme til å skje dersom situasjonen tilsier det. – Vi er ikke i den situasjonen, men om vi var det, hadde vi tatt avgjørelsen. Men det er vi ikke, ifølge helsemyndighetene, konkluderte Pérez på pressekonferansen. 

Maskereglene i dag

  • Alle over 6 år er pålagt å bruke maske når de er innendørs der folk samles, slik som matbutikker, kjøpesentre, kollektivtrafikk etc.
  • Alle over 6 år er pålagt å bruke maske utendørs så lenge sikkerhetsavstanden på 1,5 meter ikke kan overholdes.
  • De som av helsemessige årsaker ikke kan bruke maske har fritak fra påbudet.
  • Barn under 6 år er fritatt fra maskepåbudet. Det anbefales likevel bruk av maske for barn mellom 3-5 år.
  • Du kan ta av deg masken for å spise og drikke.
  • Du trenger ikke å bruke maske når du utfører aktiviteter som er fysisk krevende, slik som trening, og andre aktiviteter som ikke er kompatibelt med maskebruk gir også fritak.
  • Masker regnes som farlig avfall etter bruk, og skal kastes i søppeldunken. Det er høye bøter for de som forsøpler med brukte masker og hansker.