Kapasiteten ved flyplassen på Gran Canaria skal økes - taksebanen skal bygges om


Den spanske flyplassoperatøren Aena har godkjent byggeprosjektet som skal utvide taksebanene ved flyplassen på Gran Canaria. Arbeidet vil koste nesten 14 millioner euro, og skal foregå i 20 måneder.

Målet med utvidelsen er å forbedre infrastrukturen som flyene benytter når de skal til og fra rullebanen - kjent som taksebanen.

Arbeidet inkluderer bygging av en bypass som forbinder begge rullebaner, tilpasning av dagens taksebane S4, to nye adkomstveier, en til rullebane 03L/21R fra taksebane R2, og den andre til rullebane 03R/21L fra taksebane R13.

Disse nye adkomstene skal forhindre at fly må krysse rullebane 03L for å komme til 03R, som skal redusere risikoen for kollisjoner.

I tillegg vil bæreevnen og den geometriske utformingen av taksebane S4 bli tilpasset for å imøtekomme krav til beskyttelsesavstand for det ytre hjulet til landingshjulene og kapasiteten til flyfeltet vil øke.