Kirkens SOS på frivillighetsjakt i Spania

Behovet for frivillige er stort. Nå ser Kirkens SOS til Spania i jakten på frivillige nordmenn. «


Når vi nordmenn ser for oss våre egne i utlandet, er det ikke usannsynlig at bildet vi danner oss, er av norske pensjonister på solkysten.

Og det bildet er nok ikke helt feil, for det bor nemlig rundt 50 000 nordmenn i Spania, enten hele eller deler av året. Langt fra alle er pensjonister, men at mange har mye tid til overs er det liten tvil om.

Det ønsker nå Kirkens SOS å benytte seg av, når de forsøker å tiltrekke seg nye frivillige fra Spanias solkyst.

– Enormt behov

– Vi har et enormt behov for flere frivillige. Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Hos oss er det alltid noen som svarer, hver eneste dag, døgnet rundt, hele året, også i ferier og høytider, forteller Inger Johanne Olsen-Svenskerud fra Kirkens SOS Innlandet til Canariavisen.

– Vi ønsker å fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og som kjenner at livet utfordrer. Vi tåler å høre, og har tid til å lytte.

Men selv om organisasjonen har rundt 1100 frivillige, er det ikke alltid kapasiteten strekker til. I 2020 fikk Kirkens SOS inn 274 284 samtaler. Av disse klarte frivillige å besvare 164 151. Med andre ord gikk over 110 000 henvendelser ubesvart det året.

Jakter frivillige i Spania

Olsen-Svenskerud forklarer at Kirkens SOS har planlagt et prosjekt i Spania i flere måneder. Nå har jakten på frivillige begynt.

– Kirkens SOS har jo vært i Spania for å holde kurs i Torrevieja tidligere. På nyåret begynte ballen å rulle, og Spania-prosjektet var en realitet. Det er mange som er der nede og som har mye tid, og som kanskje vil bruke den på å være et medmenneske. Det var utgangspunktet, sier hun.

Pågangen er stor og Kirkens SOS trenger frivillige. Nå ser de til Spania, der mange nordmenn bor hele eller deler av året. Illustrasjon: Envato Elements

Fordi Kirkens SOS jobber digitalt, kan norske frivillige ta imot samtaler enten de er i Norge eller Spania. Olsen-Svenskerud forteller at det går både i telefon, chat og meldinger.

– Tøffe samtaler

De som svarer når innringere trenger et medmenneske mest, kan møte på tøffe temaer og samtaler. Det kan være at den som tar kontakt føler seg ensom, eller at vedkommende ikke orker å leve, men heller ikke ønsker å dø.

For å kunne håndtere alle de som tar kontakt på en god og forsvarlig måte, er det nødvendig med kurs og opplæring av de frivillige.

– For å bli frivillig må man søke, og det er fordi vi har den tjenesten vi har. Vi er nødt til å være restriktive. De fleste får bli med, men man må være ferdig med sitt eget, i hvert fall fått det på avstand, og være 20 år eller eldre.

Får opplæring og oppfølging

Også de frivillige kan ha behov for å snakke med noen.

– De er aldri alene på vakt. Det er team som man har kontakt med, både før, under og etter vakt. Før man avslutter vakta har man alltid en briefing, og mulighet for å komme i kontakt med bakvakt hvis ting blir vanskelig.

For nordmenn i Spania tilbys det et digitalt innføringskurs på 40 timer. Der får frivillige opplæring i de aktuelle temaene, som blant annet er selvmordsforebygging og følelsesbevissthet rundt sin egen rolle som frivillig i Kirkens SOS.

Også den kontinuerlige veiledningen er viktig. Ved akutt selvmordsfare har de frivillige rutiner for å kontakte medisinsk nødtelefon, understreker Olsen-Svenskerud.

Det bor mange nordmenn i Spania. Mange av de har tid til overs. Foto: Envato Elements

Ikke bare akuttsamtaler

Det kan være mange grunner til at folk ringer Kirkens SOS. Alt fra personer med psykiske problemer til de som trenger en hverdagsprat. Under pandemien har det også vært mye ensomhet.

– Du har på en måte hele spekteret. Det er ikke nødvendigvis de kjempeakutte samtalene hele tiden, men også forebyggende samtaler. Det kan være veldig tøffe samtaler, men de fleste samtalene er veldig fine, så vi oppfordrer jo folk til å bli frivillige. De som er frivillige hos oss sier at det er lite som er mer meningsfylt enn å bidra til at et annet menneske holder ut litt til.

Åpent for alle

Spørsmål mange stiller seg når de hører «Kirkens SOS» – og som undertegnede også lurte på – er hva dette egentlig innebærer? Må man være kristen for å være frivillig? Risikerer du å bli forkynnet for hvis du ringer inn selv?

– Kirkens SOS er tuftet på de kristne verdiene. Vi omsetter Jesus nestekjærlighet i praksis – kjærligheten og omsorgen for andre mennesker. Det er det kristne budskapet. At du skal være et medmenneske. Men vi forkynner aldri. Vi spør aldri om vi skal be en bønn for de som tar kontakt. Vi ber for de som spør om det, men om de ønsker det så prøver vi alltid å finne ut av hva som er det underliggende.

– Så ja, vi er tuftet på kristne verdier, men de frivillige hos oss er muslimer, jøder, kristne, ikke-troende, homofile – vi er åpne for alle, både for de som tar kontakt og de som ønsker å bli frivillige slår Olsen-Svenskerud fast.

Reiser ned i oktober

I disse dager vil organisasjonen dele ut informasjon i sosiale medier, spesielt rettet mot nordmenn i Spania, om hvordan man kan bli frivillig. I oktober kommer ansatte fra Kirkens SOS til Spania.

Olsen-Svenskerud understreker at de ønsker å skape et nettverk blant de frivillige i Spania.

– I oktober drar vi ned til El Campanario i en måned. Målet er å skape et nettverk for de som blir frivillige der nede, så de føler samhold til tross for at de er i ulike deler av Spania.

Søknadskjema finner du på www.kirkens-sos.no. En må igjennom et 40 timers innføringskurs, inkludert 2 prøvevakter med en erfaren mentor.