Krever bedre sikkerhet på kanariske strender


Denne fredagen ble det klart at den kanariske høyesteretten fastholder krav om økt sikkerhet på kanariske strender.

Flere kommuner har gjennom kommunesamarbeidet Fecam bedt retten om å avslå en forskrift om sikkerhet og beredskap på strendene, som fremdeles mangler i dag.

Forskriften definerer en rekke minstekrav til sikkerhet på strendene, som skal håndheves av regjeringen på Kanariøyene.

Fecam mener de regionale myndighetene ikke har mandat til å påføre kommuner med under 20 000 innbyggere slike krav.

Kommunene har pekt på pengemangel som gjør at de ikke kan tilfredsstille krav til førstehjelp, badevakter og sikkerhet.

Et av de mer kontroversielle kravene er at strender på over 400 meter må ha en skiftleder, en badevakt i hvert vakttårn, en badevakt for vannaktivitet og overvåkning til fots, og to badevakter utstasjonert i redningsbåt, hvor minst en av disse har båtførerbevis.

Med andre ord må hver eneste stripe kyst som defineres som «strand», og som er på over 400 meter, ha minst fem badevakter.

Retten mente denne kostnaden ikke vil være for stor for kommunene.

Kommunene har satt en frist på fire år for å imøtekomme kravene og de tiltak som godkjennes av kommunene selv. Disse tiltakene må tilfredsstille kravene i lovverket, påpeker retten i sin dom.