La Orotava på Tenerife erklærer klimakrise


Nok en kommune har valgt å erklære klimakrise på Kanariøyene. Dette kommer etter en periode hvor både Lanzarote og La Graciosa har erklært klimakrise.

Denne gangen er det La Orotava kommune på Tenerife som enstemmig har vedtatt å erklære klimakrise.

Mer fornybar energi

Denne erklæringen innebærer at kommunen nå vil bruke mer ressurser på opplæring og informasjonskampanjer om klimakrisen, og en økt satsing på fornybar energi.

Målet med erklæringen er at innbyggerne skal bli mer bevisst på klimaendringer og effekten dette har på miljøet.

Kommunestyret understreker at den økologiske balansen er i stor fare.

Null utslipp fra 2040

Kommunen har allerede satset hardt på miljøvennlige tiltak som installering av solceller, mer økologisk landbruk, og energisparing, og håper nå at denne erklæringen vil føre til et tettere samarbeid blant de som jobber mot en mer bærekraftig kommune.

La Orotava har satt som mål at kommunen skal ha null utslipp innen 2040, samt å jobbe for å redde det biologiske mangfoldet i kommunen, skriver de i sin erklæring.

Spesifikke tiltak som nevnes i erklæringen er økt bruk av sykkel og miljøvennlig transport, fremme fornybare kraftverk, utdanne og informere innbyggere om bærekraft, en bedre avfallspolitikk, og flere fotgjengersoner.