Illustrasjon: Envato Elements

Lanserer flerspråklig rådgivertjeneste for kriminalitetsofre


Regjeringen på Kanariøyene lanserer en ny digital tjeneste for å tilby assistanse til ofre for kriminalitet på øygruppen. Dette skal spesielt rettes mot kvinner og barn som er ofre for familievold eller overgrep, og andre sårbare personer.

Talsmann for øyregjeringen Julio Pérez, sjefsaktor på Kanariøyene Luis del Río og visejustisminister Carla Vallejo presenterte det nye verktøyet i en pressekonferanse .

Tjenesten skal være tilgjengelig på mobil og PC, der ofrene skal kunne ta kontakt med spesialtrente rådgivere på området.

– Dette er nok et veldig viktig skritt for å beskytte ofre og etterfølges av muligheter for fysisk oppmøte i de to hovedstadene i løpet av året, forklarte visejustisminister Carla Vallejo.

Også tilgjengelig for utlendinger

nettsiden er det også lagt opp for at utlendinger skal kunne be om hjelp hvis de blir utsatt for kriminalitet.

Siden har blant annet guider som forklarer mer om tjenesten på en rekke språk, inkludert norsk, som du kan laste ned her.

I brosjyren finner du en rekke tips, råd og ressurser som kan være avgjørende og viktige dersom du skulle bli utsatt for kriminalitet mens du er på Kanariøyene.

– Forpliktelsen til Bistandskontoret for ofre for lovbrudd, er å støtte ofrene og beskytte deres interesser. Alle som er blitt ofre for et lovbrudd i den Autonome Regionen for Kanariøyene, kan benytte seg av vår omfattende assistanse innen juridiske, psykologiske og sosiale
områder. Hensikten med denne veiledningen er å gi generell informasjon om vår oppgave samt om den spanske straffeprosessen, står det innledningsvis i den norske guiden.

Skal unngå digitale spor

Bruk av tjenesten legger til rette for at man selv kan unngå å legge igjen digitale spor, slik at ofrene skal kunne benytte seg av den uten å varsle overgriperen eller den som utøver vold.

Foreløpig er tjenesten kun tilgjengelig via nettsidene til justisdepartementet på Kanariøyene, men det jobbes også med å lage en mobilapp.

På nettsiden er det en tydelig rød knapp man kan trykke på for å bli sendt vekk fra tjenesten, i tilfelle offeret raskt har behov for å lukke siden.

Senker terskelen

Vallejo understreker at det ikke er nødvendig med noen anmeldelse på forhånd for å bruke tjenesten.

Fordi kommunikasjonen foregår digitalt og på en diskrét måte vil den kunne fjerne mye av presset og senke terskelen for å be om hjelp for ofre i denne typen situasjoner.