Lavastrøm ødela 60 bygninger på 36 timer


En lavastrøm som har oppstått vest for Montaña Cogote på La Palma har ødelagt 60 bygninger på bare 36 timer, ifølge direktøren i vulkanberedskapsgruppen Pevolca.

Så langt har 3039 bygninger blitt skadet av lavaen. Av disse har 2881 blitt totalskadd.

Ifølge det nasjonale geografiske institutt fortsetter utbruddet nå vest for hovedvulkanen.

Lavaen beveger seg vestover, på toppen av tidligere lavastrømmer og mot sørøst, der lavaen har rammet nye områder.

For tiden spyr flere ventiler ut lava sørøst for og nært hovedventilen, med sporadisk eksplosiv aktivitet og aske.

Askeskyen beveger seg mot vest, noe som er positivt for luftfarten.

Jordskjelvaktiviteten den siste tiden har gått ned.

Vulkanutbruddet på La Palma startet 19. september, og har pågått siden. Det har ikke påvirket de andre Kanariøyene i noen nevneverdig grad.