Leger og sykepleiere streiker på Kanariøyene

Krever at loven må endres etter at et dekret fra 30. september åpner for å bruke leger uten spesialist-tittel i oppgaver som tidligere krevde dette.

Doctor Negrin-sykehuset på Gran Canaria. Foto: Wikimedia Commons

Av Leo Lunde
Publisert 27. oktober 2020 kl. 09:23

Av Leo Lunde
Publisert 27. oktober 2020 kl. 09:23

Helsepersonell på Kanariøyene vil fra i dag gå ut i en streik på ubestemt tid. Siste tirsdag i hver måned skal leger og sykepleiere legge fra seg arbeidet frem til et hastetiltak for bedre bemanning er på plass.

Fagforeningene kritiserer helsemyndighetene for å bruke leger som ikke har tilstrekkelig opplæring innenfor spesialistområder til oppgaver som tidligere har krevd spesialist-tittelen. Dette ble gjort mulig i en ny lov som trådte i kraft 30. september.

Loven introduserer muligheten for at regionene og helsevesenet kan ansette personer med tilsvarende grad eller diplom, men som mangler tittelen spesialist slik den er anerkjent i Spania, for å utføre arbeidsoppgaver som tidligere krevde dette.

Legeforeningene understreker at streiken ikke skal gå ut over livsviktige tjenester slik som akutt, intensivavdelinger og kreftbehandling, eller andre livsviktige tjenester.

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!