En helsearbeider på Kanariøyene viser frem vaksinen. Foto: Sanidad Gobcan

Leserspørsmål: Hvordan får jeg vaksinen hvis jeg ikke er i Spanias offentlige helsesystem?


Mange lesere har tatt kontakt med spørsmål om hvordan og når de kan få vaksinen mot Covid-19 i Spania, selv om de ikke er dekket av det offentlige helsevesenet i landet.

Helsemyndighetene har gjort det helt klart at vaksinen mot Covid-19 skal distribueres av det offentlige og ikke det private. Mange er derfor bekymret for om de vil få tilgang på vaksinen, ettersom de ikke er dekket av Seguridad Social – den spanske folketrygden.

Paloma Hoffman, som representerer en gruppe utenlandske statsborgere i Benissa, hadde dette å si til den spanske radiokanalen RTE: 

– Det er en stor gruppe folk som ikke er i systemet, enten fordi de har privat helseforsikring eller helsetjenester i et annet land. Mange av disse er eldre, men er ikke med i beregningen på helsesentrene, selv om de er lovlig bosatt og betaler skatt.

Paloma stiller spørsmål ved hvorfor det bare benyttes informasjon fra helsevesenet når vaksinelistene skal lages: 

– Hvorfor kan de ikke hente informasjon fra folkeregisteret i kommunene, og ikke bare gjennom helsesentrene?

Dette er hva vi vet så langt:

Først og fremst har den spanske regjeringen gjort det klart at de ikke skiller mellom innbyggere som er registrert bosatt i landet, og de som ikke er det.

Alle skal få tilgang på vaksinen i Spania, uansett hva deres juridiske status er, og det inkluderer også de som ikke er registrert i den spanske folketrygden. Også irregulære migranter og hjemløse skal få tilgang på vaksinen. 

– Alle som bor i Spania skal få motta vaksinen mot viruset etterhvert som kampanjen blir rullet ut. Vaksinasjon er universell, det inkluderer alle mennesker, sier en talsperson for helsedepartementet til avisen Voz Populi.

Det er også fastslått i vaksinasjonsstrategien til den spanske regjeringen:
«Enhver person må anses som og behandles med lik verdighet og rettigheter. Dette prinsippet forbyr prioritert tilgang til vaksiner basert utelukkende på karakteristikker som rase, etnisitet, religion, kjønn, alder, nasjonalitet, opprinnelse, funksjonshemminger, økonomiske eller sosiale forhold.»
I spørsmål og svar-seksjonen på den spanske regjeringens nettsider bekreftes dette, og det understrekes at prioriterte grupper i henhold til vaksinasjonsplanen får vaksinen først. 

– I den første fasen, med et begrenset antall doser, får alle personer som er inkludert i prioritetsgruppene vaksinen, uavhengig av deres nasjonalitet eller type forsikring.

Hvordan det løses i praksis

Selv om det kan høres betryggende ut lurer mange på hvordan dette skal løses i praksis. Hvordan vet staten hvem de er hvis de ikke er registrert i helsevesenet? Hva med de som har privat helseforsikring?

Dette er spørsmål vi fremdeles ikke har svar på. Hverken regjeringen eller helsemyndighetene har gjort det klart hvordan disse menneskene skal bli innkalt til vaksinering. Trolig vil det avhenge av hvordan det lokale helsevesenet i din region velger å håndtere det.

Alle som bor i Spania bør likevel ta kontakt med sitt lokale helsesenter for mer informasjon.

Før du drar dit bør du ringe for avtale, da en del helsesentre krever dette for alle andre henvendelser enn legevakt.

Ta med deg: 
  • Pass (og kopi av pass i tilfelle)
  • Din residencia hvis du har det.
  • NIE-dokument hvis du har dette.
  • Bostedssertifikat (»Certificade de empadronamiento») som ikke er eldre enn tre måneder. Dette får du hos kommunen.
  • Ha med fødselssertifikat og dokumenter for barn hvis disse også skal registreres. Barn trenger ikke å møte opp selv.
Når du er registrert på ditt lokale helsesenter kan du følge med på annonseringer og nyheter gjennom media og på kommunens nettsider. Foreløpig er det sårbare grupper og helsearbeidere som står først i køen for vaksinen, og dette vil trolig vare frem mot sommeren.

Hva vil det koste?

Spania har gjort det klart at vaksinen skal være gratis for alle som vil ta den. Det inkluderer de som ikke har et offentlig helsekort, migranter og hjemløse.

– Vaksinen og vaksineringen er gratis for hele befolkningen i Spania, står det å lese på regjeringens spørsmål og svar-side om vaksinen.

Dermed kan vi forvente at alle som bor eller jobber i Spania får vaksinen gratis, selv om de ikke er registrert i det offentlige helsevesenet. Det vil heller ikke være slik at de med helseforsikring prioriteres. Ettersom vaksinen tilbys utelukkende gjennom det offentlige kan man heller ikke betale seg frem i køen.

For de som bare eier feriebolig eller regnes som turister i Spania stiller saken seg annerledes. Er du ikke registrert bosatt i Spania og har et spansk personnummer, er det trolig at du vil bli bedt om å ta vaksinen i hjemlandet eller bedt om å betale for vaksinen når den blir tilgjengelig for deg.

Vaksineplanen

Spania la frem sin vaksineplan i tre faser:

Fase 1

Den første fasen er den vi er inne i nå. Bare de mest sårbare pasientene på sykehjem, hjelpetrengende, og ansatte på frontlinjen får tilgang til vaksinen i denne fasen. Kronisk syke pasienter og de over 65 år har prioritet. Første fase varer frem til mars 2021.

Fase 2

Deretter begynner fase 2, hvor også personer i risikogrupper og ansatte i helsevesenet står først i køen sammen med personer som regnes som kritiske for samfunnet. Denne fasen varer fra mars til juni.

Fase 3

Først fra juni og utover blir vaksinen tilgjengelig for den øvrige befolkningen.