Lite som tyder på store algeutbrudd i havet rundt Kanariøyene i sommer


Den høye temperaturen i havet og mindre vind førte til massiv algevekst i vannet rundt Kanariøyene i fjor sommer. Derimot er det lite som tyder på at det samme vil skje i år.

- Dette fenomenet vil uansett forekomme oftere enn før, så vi må bare bli vant til å leve med algene, sier professor i økologi Javier Arístegui.

Asístegui tror at det er lite sannsynlig med store utbrudd av alger i sommer, men de finnes i vannet hele året, og hvis forholdene blir gode for algene vil de kunne blomstre opp igjen.

- Hvert år er forskjellig og det vil være variasjoner, men temperaturen i vannet har økt på Kanariøyene, og trenden viser at den vil fortsette å øke, og dette vil føre til gode vekstforhold for algene.

Et ekspertpanel på klimaforandring i FN, hvor Asístegui deltar, forsker nå på hvilke arter som vil dominere havet i fremtiden, og cyanobakterien er en av de.

Den såkalte mikroalgen forårsaket helseproblemer og en politisk krise på øygruppen i fjor sommer.

- Det er vanskelig å stoppe algene, så vi må være forberedt når de kommer. Vi må følge nøye med på fenomenet.

På tross av den store frykten for at algene er farlige og et problem i havet, sier forskerne at algene fungerer som gjødsel for havet, og at de har fått et ufortjent dårlig rykte.