Siste

Liten sjanse for å bli smittet når du bader


Det nasjonale forskningsrådet i Spania har konkludert med at det er «veldig usannsynlig» at du blir smittet hvis du bader i et basseng eller på strendene. Rapporten viser likevel at den største risikofaktoren fremdeles er nærkontakt med andre mennesker, og advarer mot å ikke følge reglene for sosial distansering.

Forskningsrådet har gjort undersøkelser relatert til hvordan viruset kan spre seg i svømmebasseng og på strendene. De påpeker at selv om smittefaren i vann og på strender er lav, er det en fare forbundet med at sosial distansering ikke blir overholdt under slike aktiviteter.

Det er turistmyndighetene i Spania som har bestilt undersøkelsen i samarbeid med instituttet for Spansk turistkvalitet.

Desinfisering virker

Rapporten konkluderer med at bruken av desinfiserende midler i svømmebasseng og på spa minsker smitterisikoen. Vannet i seg selv vil fungere som et desinfiserende middel. I områder som holder høy temperatur, slik som i badstue og romerbad vil smitterisikoen være meget lav fordi varmen deaktiverer viruset.

Utvanningseffekt og saltinnhold

Når det gjelder sjøvann finnes det ikke nok infomasjon om hvor lenge SARS-CoV-2 kan overleve. Likevel mener forskerne at utvanningseffekten i kombinasjon med saltinnholdet i vannet sannsynligvis bidrar til å begrense mengden virus, og muligens deaktivere det. Disse antakelsene er basert på forskningssenterets tidligere undersøkelser av lignende virus.

Undersøkelsen har også tatt for seg hvordan viruset kan spre seg i sand. Også her mangler forskerne god nok informasjon, men kombinasjonen av salt, ultrafiolett stråling fra solen og den høye temperaturen kan bidra til å inaktivere bakterier og virus, ifølge forskningssenteret. De påpeker også at enhver desinfeksjon av strender må ta hensyn til miljøet, og derfor er det ikke anbefalt å benytte lignende metoder som i svømmehaller og byområder.

Ikke utelukkende positiv

Rapporten er ikke utelukkende positiv når det gjelder opphold på strender. Aerosoler som dannes av bølgene og vinden fører til en økt mengde partikler i luften som kan transportere viruset. Forskerne mener likevel at en sikkerhetsavstand på over to meter vil være tilstrekkelig. Hverken WHO, amerikanske CDC eller lokale helsemyndigheter har advart mot sjøbris og spredning av viruset.

De mest bekymringsverdige funnene gjelder tilstedeværelsen av coronavirus i elver, innsjøer og bassenger som ikke er behandlet med klor eller andre desinfiserende midler. Her vil viruset kunne overleve lenger, og tiltak må være innført for å unngå folkemengder. Forskerne fraråder derfor bading og opphold i folkemengder på slike steder.

Rapporten i sin helhet kan leses på nettsidene til det nasjonale forskningsrådet i Spania (spansk).