Siste

Mange kjører i ruspåvirket tilstand på Gran Canaria viser ny rapport


I årets første fire måneder ble det utført over 2000 narkotester på bilførere i Las Palmas-provinsen. Hele 984 av disse ga utslag for narkotika, melder Canariajournalen.

Overraskende nok betyr dette at andelen som kjører påvirket av narkotika er langt høyere enn for alkohol, i forhold til antall kontroller.  Det ble utført over 7000 alkoholtester, og ut av disse ga 1000 positive resultater.

Tall fra trafikkverket i provisen viser til dette.

Rutinekontroller og ulykker

Det er vanlig rutine at sjåfører må avlegge narkotest dersom det har skjedd en ulykke, hvis sjåføren har kjørt uaksomt, ved preventive kontroller, og når trafikkregler har blitt brutt.

Politiet observerer sjåfører etter signaler som kan avsløre narkotikabruk. Størrelsen på pupillene og dens reaksjon på lys, svetting, snøvlete og usammenhengende prating og ukontrollerte kjevebevegelser er tegn på rusbruk.

Mindre strengt enn i Norge

I Spania er promillegrensen høyere enn i Norge, og sjåfører kan sette seg bak rattet med 0,5 i promille, mens yrkessjåfører og ferske sjåfører kan ha 0,3 i promille.

Hvis man overskrider grensen for promille kan du få 500 euro i bot og fire prikker på førerkortet i mindre alvorlige tilfeller, og 1000 euro i bot og seks prikker ved høy promille.

Kjøring i narkotikapåvirket tilstand fører til 1000 euro i bot og seks prikker på førerkortet. Man kan også få tre til seks måneder i fengsel, eller dømmes til samfunnstraff, og lappen kan ryke i opptil 4 år.