Mange vil trenge profesjonell hjelp


Så mye som 30% av befolkningen kan komme til å få behov for profesjonell hjelp på grunn av angstlidelser i forbindelse med pandemien, viser en ny undersøkelse.

Like mange kan lide av alvorlige søvnforstyrrelser, og 50% kan utvikle depresjon ifølge undersøkelsen som er utført av UNED for å kartlegge de psykiske og fysiske konsekvensene i befolkningen som følge av Covid-19.

Undersøkelsen omfatter 500 personer og er utført de siste tre ukene. Studien identifiserer også de som blir hardest rammet av psykiske problemer. Skal vi tro forskerne vil behovet for psykisk helsehjelp hos befolkningen øke som følge av Covid-19.

Flest kvinner svarte

Gjennomsnittsalderen på deltakerne er 40 år, hvorav 73 prosent er kvinner. De fleste av disse har høyere utdannelse. Til tross for at en stor andel av de som svarte på undersøkelsen melder om psykiske problemer som følge av Covid-19 er det nesten ingen som er personlig påvirket av sykdommen; hele 90% svarte at de ikke er personlig påvirket.

1 av 3 har corona-angst

Likevel er altså 1 av 3 deltakere plaget med angstlidelser, og 1 av 5 har behov for profesjonell hjelp på grunn av depresjon.

1 av 3 sliter også med forstyrrelser i søvnmønsteret, og resultatene tegner et bilde av en befolkning som kan komme til å måtte takle en økning i mentale helseproblemer på toppen av Covid-19.

De fleste takler det bra

Undersøkelsen peker også på at konkrete beskyttelsestiltak mot smitte ikke bidrar til å bedre disse symptomene.

Selv om det er mange som nå lider av angst på grunn av utbruddet og situasjonen som preger store deler av verden, påpeker forskerne at mange av disse vil takle situasjonen på en god måte selv, og at det kun er de mer alvorlige tilfellene som vil trenge profesjonell hjelp.