Siste

Marcus (18) starter Facebook-gruppe for ungdom på Gran Canaria - vil skape sosialt fellesskap


Vi tok kontakt med Marcus John Graham (18) for å finne ut mer om Facebookgruppa, som ifølge han selv skal skape et godt sosialt fellesskap for ungdom som ferierer eller bor på Gran Canaria.

På Facebook finnes det allerede et stort antall grupper dedikert til Gran Canaria, og disse brukes flittig. Det er gjerne de godt voksne som benytter disse gruppene mest i dag.

Dette ønsker Marcus å gjøre noe med.

Et sosialt fellesskap

- Hva er målet med Facebookgruppa?

- Målet med gruppen er å skape et sosialt fellesskap for norske ungdommer her. Det gjelder de som ferierer og for de som er fastboende. En gruppe som kan nå alle ungdommer som ønsker å treffe nye mennesker de kan delta i aktiviteter med.

- Er det for lite å finne på for ungdom her?

- Det er ikke på grunn av lite aktiviteter generelt, men for å skape et godt sosialt fellesskap, og å finne på noe sammen uten å betale så altfor mye. Det kan for eksempel være å samles et sted for å spille ball, kort, turer, bading osv.

Festing er ikke et tema

Tidligere har det vært en bekymring at norske ungdom som bor på Gran Canaria fester og bruker narkotika, som er lett tilgjengelig på øya. Dette er ikke et tema for Marcus, som presiserer:

- Ikke alle her er over 18 år, og festing er ikke et av temaene her. Mesteparten av aktivitetene kan skje på dagtid og kveldstid.

Mobbing på nett

Et annet fenomen som har herjet Facebook-grupper for ungdom i de siste årene er mobbing og hets på nett. Kripos har bedt foreldre snakke med ungdommen om dette, og advarer mot Facebook-grupper ute av kontroll.

- Mobbing har jo vært et tema som ofte kommer opp i forbindelse med ungdomsgrupper. Har du noen tanker om hvordan du skal stoppe det fra å skje i gruppa?

- Mobbing er det nulltoleranse for i gruppen, og det blir taklet med en gang med beskjed eller utestenging, sier Marcus.

Marcus er på ferie i Puerto Rico på Gran Canaria 3-4 uker i året hver sommer.

- Jeg ferierer her sammen med familien min hvert år i ca. 3-4 uker på sommertid, og har ikke behov for å henge med min lillebror på 3 år hver dag, avslutter Marcus.

Hvis du er mellom 13 - 19 år kan du melde deg inn i Facebook-gruppen her.